ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 41 ZO DŇA 12. 5. 2017  ObFZ Bratislava – vidiek
12.05.2017, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 41 ZO DŇA 12. 5. 2017 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 41 ZO DŇA 12. 5. 2017

ObFZ Bratislava – vidiek  

Sekretariát

 

Predkladá v plnom znení oznámenie zo SFZ od Františka Ferenca:    

Vážení kluboví manažéri, tajomníci a správcovia súťaží,

v čase poslednej odstávky sa implementovala úprava procesu a názvu „žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia.“ Základné rozdiely vo funkcionalite: 1.v „akcii“ pri detaile stretnutia už nie je „podnet na komisiu“ z toho dôvodu, aby kluboví manažéri prioritne využívali pre zmeny termínov a hracích plôch žiadosti, ktoré sú na to určené a nie všeobecné podnety na komisie (žiadosť nájdete po kliknutí na „zápis“ a potom na hornej lište; 2.žiadosť je doplnená o zmenu hracej plochy; 3.v žiadosti je nutné vyplniť, buď dátum a čas, alebo iba hraciu plochu, alebo všetky tri atribúty (dátum, čas, hracia plocha); 4.v kolónke „čas“ je predpísaná dvojbodka a zároveň pri zle uvedenom formáte Vás upozorňuje hláška, že je nutné použiť správny formát času (hh:mm) 5.v prípade, že tajomník/správca súťaže žiadosť zamietne – požadované údaje sa v danom stretnutí nezmenia(následne tajomník/správca vytvorí uznesenie). 6.v prípade, že tajomník/správca súťaže žiadosť schváli – zmenia sa požadované údaje v danom stretnutí (následne tajomník/správca vytvorí uznesenie).
Prajeme pekný deň pri používaní ISSF.

 

Dňa 22. 12. 2016 pod č.: VVS/1-900/90-2715 MV SR vzalo na vedomie zmenu stanov TJ Dubová. Zmenou stanov sa zmenil názov klubu a adresa na Futbalový klub Dubová (skrátený názov - FK Dubová), ul. Sokolská 9/17, 900 90 Dubová.

IČO: 31823475, IBAN: SK 7709000000000019194335.

Štatutárny zástupca FK Dubová: Mgr. Vladislav Manduľák, Podhorská 224/19, 900 90 Dubová, t.č.: 0905 939909.

 

Mimoriadne zasadanie VV FK Cinemax Doľany dňa 2. januára 2017 prijalo písomnú rezignáciu Mgr. Ľubice Kleinovej na funkciu predsedu a členstva vo VV.

Do volených funkcií boli zvolení nasledovní členovia:

predseda - Ing. Roman Mikovič, tajomník - Peter Tichý, pokladník - Roman Schwarzs, členovia VV - Rudolf Vrbinkovič, František Bednárovský, Matej Vandák, Marek Vyzváry.

Dňa 4. marca 2017 na VČS bol VV doplnený o členov - Matúš Ješko a Jozef Schmidt.

Manažér ISSF: Peter Tichý, 900 88 Doľany 193, mobil: 0902 740595.

 

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia      

Uzn. č. 123: Oznamuje hráčov, ktorí nastúpili bez RP:

- S5V: Stanislav Malja (Sv. Jur B) – RP vo vyžiadaní od 4. 5. 2017

- SD4V: Adrián Néma (Ekonóm Bratislava) – RP vo vyžiadaní od 30. 4. 2017

Uzn. č. 124: Akceptuje vyjadrenie FK Záhorská Ves k Uzn. č. 122 (zapríčinenie neskorého začiatku stretnutia 19. kola S5V Budmerice – Z. Ves).

 

Disciplinárna komisia                   

Bez unesenia – toto v prebiehajúcej sezóne nemá obdobu (poznámka sekretariátu).

 

Komisia mládeže      

KM zverejňuje vekové kategórie štartu hráčov v súťažiach pre súťažný ročník

2017/2018:

Starší dorast U19: hráči narodení od 1. 1. 1999 a mladší /dovŕšený 14. rok veku/;

Mladší dorast U17: hráči narodení od 1. 1. 2001 a mladší /dovŕšený 14. rok veku/;

Starší žiaci U15: hráči narodení od 1. 1. 2003 a mladší /dovŕšený 6. rok veku/;

Mladší žiaci U13: hráči narodení od 1. 1. 2005 a mladší /dovŕšený 6. rok veku/;

Prípravka U11: hráči narodení od 1. 1. 2007 a mladší /dovŕšený 6. rok veku/;

Prípravka U10: hráči narodení od 1. 1. 2008 a mladší /dovŕšený 6. rok veku/;

Prípravka U9: hráči narodení od 1. 1. 2009 a mladší /dovŕšený 6. rok veku/;

Vekové kategórie hráčok /dievčat/ v súťažiach chlapcov:

Starší žiaci U15: hráčky narodené od 1. 1. 2003 a mladšie /dovŕšený 6. rok veku/;

Poznámka: pokiaľ hráčka v deň stretnutia dovŕši 15. rok veku už nemôže štartovať

v súťažiach chlapcov /už môže hrať len v samostatných súťažiach žiačok a junioriek/.

Mladší žiaci U13: hráčky narodené od 1. 1. 2004 a mladšie /dovŕšený 6. rok veku/;

Prípravka U11: hráčky narodené od 1. 1. 2006 a mladšie /dovŕšený 6. rok veku/;

Prípravka U10: hráčky narodené od 1. 1. 2007 a mladšie /dovŕšený 6. rok veku/;

Prípravka U9: hráčky narodené od 1. 1. 2008 a mladšie /dovŕšený 6. rok veku/;

a) Kontumácia stretnutia:

MZV – 17. kolo: OŠK Slovenský Grob – ŠK Lozorno 3:0 kont. /SP čl.82/b/. ŠK Lozorno bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta 100 € /RS čl.3.5/.

b) Súťaže BFZ – zmeny termínov stretnutí:

PRSC – 23. kolo: Chorv. Grob – Kráľová 14. 5. o 11.00 h;

PRSC – 19. kolo: Most – Kráľová 8. 6. o 18.00 h.

c) Nominácia hráčov výberu ObFZ Bratislava U11 na medzinárodný turnaj v sobotu 20. 5. vo Vysokej pri Morave:

MŠK Senec: Patrik BADINSKÝ, Adam PALDAN

OFK Vysoká: Marián MULLER, Michal KLAS

FKM Stupava: Erik BREZOVSKÝ

ŠK Bernolákovo: Alex VANKO

ŠK Svätý Jur: Leoš CZINEGE, Marek BASÁR

MŠK Kráľova: Oliver DOBROVIČ

ŠK Šenkvice: Matúš MORAVČÍK

Slovan Ivanka: Michal ŠAULIČ

PŠC Pezinok: Marek TERLANDA

ŠK Láb: Richard IVÁK

ŠK Nová Dedinka: Roman ROLLER

Realizačný tím:

Vedúci: Ivan KONEČNÝ

Tréneri: Miroslav TERLANDA 0918 424261 / hlásiť ospravedlnenia /

              Jozef MATUŠOVSKÝ 0915 425429 / hlásiť ospravedlnenia /

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: sobota 20.5. o 9.30 h na štadióne OFK Vysoká pri Morave.

Pitný režim a stravu majú hráči zabezpečený.

Rozpis stretnutí výberu v základnej skupine:

10.25 ObFZ Bratislava-vidiek – Sturm Graz /Rakúsko/

11.40 ObFZ Bratislava-vidiek – Illes Akadémia Lurkó /Maďarsko/

13.20 ObFZ Bratislava-vidiek – AS Trenčín

Od 14.15 sa hrajú stretnutia o umiestnenie.

Nominácia hráčov bola zaslaná na FK a rodičom.

d) Nominácia hráčov výberu ObFZ Bratislava-vidik U11 na medzinárodné priateľské stretnutie v utorok 23. 5. 2017 o 17.30 h v Stripfingu /Rakúsko/:

Slovan Ivanka: Matúš NAGY, Filip PETROVSKÝ

MŠK Senec: Boris RUSNÁK, Patrik BADINSKÝ, Jakub TONDRA

FC Malacky: Juraj MIKULECKÝ

FK Sološnica: Simon FRUHAUF

TJ Malinovo: Matúš SPIŠÁK, Filip KULACS

ŠK Nová Dedinka: Roman ROLLER

ŠK Šenkvice: Matúš MORAVČÍK

PŠC Pezinok: Marek TERLANDA, Michal ADAM

ŠK Svätý Jur: Marek BASÁR, Dmytro KRAVTSIV

Slovan Modra: Nicolas PACHINGER

MŠK Kráľova: Oliver DOBROVIČ

CFK Pezinok Cajla: Lukáš JAŠŠO

Realizačný tím:

Vedúci: Ivan KONEČNÝ

Tréneri: Miroslav TERLANDA 0918 424261 /hlásiť ospravedlnenia/

              Jozef MATUŠOVSKÝ 0915 425429 /hlásiť ospravedlnenia/

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov: utorok 23. 5. o 16.30 h na štadione SV Stripfing /Rakúsko/.

Nominácia hráčov bola zaslaná na FK a rodičom.

f ) Rozpis stretnutí súťaží starších, mladších žiakov a prípraviek od 18. 5. do 23. 5. 2017:

Starší žiaci SZV U15 - 19. kolo

20. 5. 12.30 Láb – V. Leváre

20. 5. 14.00 Záh. Ves - Báhoň

20. 5. 15.00 Studienka - Dubová

21. 5. 12.00 Rohožník - Modra

21. 5. 15.00 Častá – Žolík Malacky B

21. 5. 15.00 Budmerice - Lozorno

Mladší žiaci U13 – 19. kolo

20. 5. 10.00 Rohožník - Závod

20. 5. 10.30 Limbach - Modra

21. 5. 14.30 Jakubov – FC Malacky

21. 5. 15.00 Viničné - Lozorno

Súťaže BFZ – prípravky U11

PRMA U11 – 25. kolo /predohrávka/

18. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Závod – Lozorno

18. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Láb – Stupava

18. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Jakubov – Borinka

18. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Zohor – Kostolište

18. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Studienka – V. Leváre

18. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Vysoká - Rohožník

PRMA U 11 – 21. kolo

20. 5. 12.30 Studienka - Lozorno

21. 5.   9.30 Stupava – Borinka /UT Stupava/

21. 5.   9.30 Láb - Sološnica

21. 5. 10.00 Rohožník - Kostolište

21. 5. 10.00 Vysoká – V. Leváre

21. 5. 12.30 Jakubov - Závod

PRPK U11 – 27. kolo /predohrávka/

18. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Šenkvice – Sv. Jur

18. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Častá – Jablonec

18. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Báhoň – Grinava

18. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 CFK Cajla - Limbach

PRPK U 11 – 23. kolo

20. 5.   9.00 CFK Cajla - Grinava

20. 5. 10.00 Vištuk - Šenkvice

20. 5. 11.00 Viničné - Jablonec

21. 5. 10.00 Modra - Vinosady

21. 5. 10.00 Budmerice – PŠC Pezinok

21. 5. 10.30 Častá – Sv. Jur

21. 5. 10.30 Limbach – Slov. Grob

PRPK U11 – 21. kolo /dohrávka/

23. 5. /UTOROK/ 18.00 Modra – Grinava

PRPK U11 – 27. kolo /dohrávka/

23. 5. /UTOROK/ 18.00 Budmerice - Vinosady

PRSC U 11 – 19. kolo /predohrávka/

18. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Bernolákovo - Tomášov

18. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Šamorín-Hamuliakovo – Chorv. Grob

18. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Ivanka B – Miloslavov A

18. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Danubia Hrubý Šúr – Miloslavov B

18. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Kalinkovo - Čataj

18. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Rovinka – Senec B

PRSC U11 – 24. kolo

20. 5.   9.30 Kráľová – Danubia Hrubý Šúr

20. 5.   9.30 Rovinka – Malinovo

20. 5.   9.30 Miloslavov A – Tomášov

20. 5. 11.00 Miloslavov B – Most

20. 5. 14.00 Kalinkovo – Ivanka B

21. 5. 10.00 Čataj – Bernolákovo

21. 5. 13.30 Senec B – Šamorín-Hamuliakovo

 

Komisia rozhodcov a delegátov      

Oznamuje všetkým rozhodcom, že predbežný termín fyzických previerok stanovila na 1. 6. 2017 (štvrtok). Pozvánka bude poslaná elektronickou poštou.

Oznamuje – že p. Hájek Anton nebude obsadzovať stretnutia hrané od 15. 5. 2017.

Dočasne obsadzovanie preberá predseda KRaD p. Pinček a všetky ospravedlnenia tak treba zasielať elektronickou poštou na adresu – jurajpincek3@gmail.com tel. 0905 787199.

 

MATRIKA BFZ                   

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2. 12. 2016 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk/oznamy/. 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil dňa 2.12. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 8. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 31. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa odstupné stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča dovŕšeného v deň podania žiadosti o prestup hráča.

 

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že prestup hráča bez obmedzenia skončil dňom 15. 3. 2017 a prestup hráča s obmedzením skončil dňom 31. 3. 2017. 
Nový prestupový termín začína 1. 7. 2017.

 

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Prečítané: 169x