ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 38 ZO DŇA 21. 4. 2017  ObFZ Bratislava – vidiek
21.04.2017, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 38 ZO DŇA 21. 4. 2017 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 38 ZO DŇA 21. 4. 2017

ObFZ Bratislava – vidiek                

Sekretariát

Mimoriadny oznam Komisie mládeže ObFZ Bratislava - vidiek

Z dôvodu nepriaznivého počasia, ako aj nepriaznivá predpoveď na najbližšie dni, sa rušia všetky stretnutia súťaží -- starší žiaci SZV U15, mladší žiaci MZV U13 a prípraviek U11 PRMA, PRPK, PRSC, ktoré sa majú hrať počas víkendu 22. 4. a 23. 4. 2017. Termíny

dohrávok budú oznámené v US dňa 28. 4. 2017 a taktiež budú zverejnené na stránke ObFZ Bratislava - vidiek. Zrušenie stretnutí bolo odsúhlasené predsedom ObFZ Bratislava - vidiek.

 

Zasadnutie VV ObFZ Bratislava – vidiek sa uskutoční 2. mája 2017 o 17.00 h v sídle BFZ na Súmračnej 27 v Bratislave.

 

V sobotu 20. 5. 2017 sa Výber ObFZ Bratislava – vidiek U11 zúčastní vo Vysokej pri  Morave na medzinárodnom turnaji Slovan Cup prípraviek (organizátori – Slovan šéftréner prípraviek Attila Illes 0907 558134, Vysoká p/M. šéf organizačného výboru Boris Malárik 0911 721822).

 

Dňa 22. 12. 2016 pod č.: VVS/1-900/90-2715 MV SR vzalo na vedomie zmenu stanov TJ Dubová. Zmenou stanov sa zmenil názov klubu a adresa na Futbalový klub Dubová (skrátený názov - FK Dubová), ul. Sokolská 9/17, 900 90 Dubová.

IČO: 31823475, IBAN: SK 7709000000000019194335.

Štatutárny zástupca FK Dubová: Mgr. Vladislav Manduľák, Podhorská 224/19, 900 90 Dubová, t.č.: 0905 939909.

 

Mimoriadne zasadanie VV FK Cinemax Doľany dňa 2. januára 2017 prijalo písomnú rezignáciu Mgr. Ľubice Kleinovej na funkciu predsedu a členstva vo VV.

Do volených funkcií boli zvolení nasledovní členovia:

predseda - Ing. Roman Mikovič, tajomník - Peter Tichý, pokladník - Roman Schwarzs, členovia VV - Rudolf Vrbinkovič, František Bednárovský, Matej Vandák, Marek Vyzváry.

Dňa 4. marca 2017 na VČS bol VV doplnený o členov - Matúš Ješko a Jozef Schmidt.

Manažér ISSF: Peter Tichý, 900 88 Doľany 193, mobil: 0902 740595.

 

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia      

Uzn. č. 113: Schvaľuje dohodu klubov o zmene termínu stretnutia:

- 16. kolo S6V Vysoká p/M. – Pernek dňa 30. 4. 2017 o 17.00 h.

Uzn. č. 114: Oznamuje hráčov, ktorí nastúpili bez RP:

- S5V: Peter Bohoš (Sv. Jur B) – RP vo vyžiadaní od 12. 4. 2017;

Miroslav Jánoš (Sv. Jur B) – RP vo vyžiadaní od 12. 4. 2017.

Uzn. č. 115: Akceptuje vyjadrenie FC Slovan Častá k uzn. č. 112 (neprevzatie registračných preukazov a nepodpísanie ZoS po stretnutí 13. kola S6V Pernek – Častá).

 

Disciplinárna komisia                   

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b DP:

Uzn. č. 118 – Ján Meszároš 1177102 (S5V – ŠFK Prenaks Jablonec) – vylúčený za HNS voči R a HNS po udelení ČK, DS – pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b a 36/2b od 15. 4. 2017 (10 €).

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1 a čl. 37/3:

Uzn. č. 119 – Peter Jakubec 1175231 (S5V – TJ Dubová) od 16. 4. 2017 (10 €).

Uzn. č. 120 – Richard Peschl 1189042 (S5V – ŠK Gajary) od 17. 4. 2017 (10 €).

Uzn. č. 121 – Marek Palesch 1303647 (SD4V – FK Slovan Most pri Bratislave) od 13. 4. 2017 (5 €).

Uzn. č. 122 – Gregor Sloboda 1354831 (SD4V – FC Zohor) od 14. 4. 2017 (5 €).

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a:

Uzn. č. 123 – Patrik Bordáč 1299457 (S5V – ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká pri Morave) od 15. 4. 2017 (10 €).

Uzn. č. 124 – Milan Holeš 1174619 (S5V – ŠK Gajary) od 17. 4. 2017 (10 €).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 26. 4. 2017 o 15.00 h.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

 

Komisia mládeže      

Oznam pre FK

Z dôvodov nepriaznivého počasia sa majstrovské stretnutia súťaží SZV U15, MZV U13 a prípraviek U11 PRMA, PRPK, PRSC plánované na 22. – 23. 4. rušia. Informácia je zverejnená aj na stránke ObFZ Bratislava - vidiek a bola zaslaná na všetky FK. Termíny dohrávok budú zverejnené v US ObFZ Bratislava - vidiek v piatok 28. 4. a taktiež budú

zverejnené na stránke ObFZ Bratislava - vidiek v nedeľu 23. 4. 2017.

a) Kontumácia stretnutia:

MZV U13 – 15. kolo: Lozorno – Jablonové 3:0 kont. /SP čl.82/1b/ – nenastúpenie na stretnutie. FK Jablonové bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadkova pokuta 100 Euro /RS čl.3.5/.

b) Vylúčenie zo súťaže:

MZV U13: FK Jablonové podľa SP čl.12/1 (zapríčinenie 3 kontumácii stretnutia v priebehu jedného súťažného ročníka – 5., 9. a 15. kolo). Podľa SP čl.12/2 sa rušia /anulujú/ všetky výsledky družstva mladších žiakov FK Jablonové. V súlade s RS čl.3.6 bude FK Jablonové do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 200 Euro. Družstvá, ktoré by mali hrať proti FK Jablonové budú mať voľno.

c) Hráč hrajúci bez RP:

OŠK Láb /SZV U15/: Miroslav Jón 1343894 – RP nepredložený.

d) Odstúpenie na DK ObFZ Bratislava – vidiek:

OŠK Láb porušenie RS čl.5.3 v náväznosti na SP čl.43 – nepredloženie RP hráča Miroslava Jóna /súťaž SZV U15/ v stanovenej lehote 48 hodín od začiatku stretnutia.

e) Rozpis stretnutí súťaží starších a mladších žiakov od 29. 4. do 30. 4. 2017:

Starší žiaci SZV U15 - 12. kolo

29. 4. 14.00 Záh. Ves – Modra

29. 4. 15.00 Studienka - Lozorno

30. 4. 10.30 Báhoň – Veľké Leváre

30. 4. 11.00 Láb - Budmerice

30. 4. 14.30 Dubova – Žolík Malacky B

30. 4. 15.00 Častá - Rohožník

Mladší žiaci U13 – 12. kolo

29. 4. 10.00 Rohožník – Slov. Grob

29. 4. 11.00 CFK Cajla - Viničné

30. 4. 10.00 Modra – FC Malacky

30. 4. 10.30 Limbach - Lozorno

f/ Pozpis stretnutí súťaží BFZ /prípravky/ od 29. 4. do 30. 4. 2017:

PRMA U11 – 18. kolo

29. 4. 11.30 V. Leváre - Borinka

29. 4. 12.30 Studienka - Láb

29. 4. 14.00 Sološnica - Stupava

29. 4. 14.30 Závod - Rohožník

29. 4. 14.30 Zohor - Jakubov

30. 4. 14.30 Lozorno - Kostolište

PRPK U11 – 20. kolo

29. 4.   9.00 PŠC Pezinok - Limbach

29. 4. 10.30 Báhoň - Vištuk

29. 4. 14.30 Grinava - Vinosady

29. 4. 14.30 Jablonec - Modra

30. 4.   9.00 Sv. Jur – Slov. Grob

30. 4.   9.00 Šenkvice – CFK Cajla

30. 4. 10.30 Častá - Budmerice

PRSC U11 – 21. kolo

29. 4.   9.30 Šamorín/Hamuliakovo – Miloslavov A

29. 4. 14.00 Kalinkovo - Rovinka

30. 4.   9.00 Tomášov – Kráľová

30. 4.   9.30 Most – Chorv. Grob

30. 4. 10.00 Ivanka B - Čataj

30. 4. 10.30 Malinovo – Miloslavov B

30. 4. 14.30 Danubia Hrubý Šúr – Senec B

 

Komisia rozhodcov a delegátov      

Administratívne nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí:

Kožuch – chýba meno asistenta domáceho mužstva č. 1, je tam iba dátum narodenia.

Polák Marko – chýba meno a dátum narodenia hlavného usporiadateľa.

 

MATRIKA BFZ                   

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2. 12. 2016 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk/oznamy/. 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil dňa 2.12. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 8. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 31. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa odstupné stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča dovŕšeného v deň podania žiadosti o prestup hráča.

 

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že prestup hráča bez obmedzenia skončil dňom 15. 3. 2017 a prestup hráča s obmedzením skončil dňom 31. 3. 2017. 
Nový prestupový termín začína 1. 7. 2017.

 

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Prečítané: 167x