ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 37 ZO DŇA 13. 4. 2017  ObFZ Bratislava – vidiek
13.04.2017, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 37 ZO DŇA 13. 4. 2017 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 37 ZO DŇA 13. 4. 2017

ObFZ Bratislava – vidiek                

            

Sekretariát

VV ObFZ Bratislava – vidiek, predseda ObFZ M. Baxa a sekretariát ObFZ prajú všetkým činovníkom, hráčom a priaznivcom FK príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov a počas nich pohodové športové zážitky na majstrovských futbalových zápasoch. 

 

Na Konferencii BFZ, ktorá sa konala v stredu 12. 4. 2017 o 18.00 h v Hoteli Bratislava sa za ObFZ Bratislava–vidiek nezúčastnili zástupcovia FK – bez ospravedlnenia: ŠK Bernolákovo, ŠK Lozorno, ŠK Báhoň, FK Studienka, ospravedlnili sa: ŠK Plavecký Štvrtok OFK Vysoká pri Morave a FC Záhorská Ves.  

 

Dňa 22. 12. 2016 pod č.: VVS/1-900/90-2715 MV SR vzalo na vedomie zmenu stanov TJ Dubová. Zmenou stanov sa zmenil názov klubu a adresa na Futbalový klub Dubová (skrátený názov - FK Dubová), ul. Sokolská 9/17, 900 90 Dubová.

IČO: 31823475, IBAN: SK 7709000000000019194335.

Štatutárny zástupca FK Dubová: Mgr. Vladislav Manduľák, Podhorská 224/19, 900 90 Dubová, t.č.: 0905 939909.

 

Mimoriadne zasadanie VV FK Cinemax Doľany dňa 2. januára 2017 prijalo písomnú rezignáciu Mgr. Ľubice Kleinovej na funkciu predsedu a členstva vo VV.

Do volených funkcií boli zvolení nasledovní členovia:

predseda - Ing. Roman Mikovič, tajomník - Peter Tichý, pokladník - Roman Schwarzs, členovia VV - Rudolf Vrbinkovič, František Bednárovský, Matej Vandák, Marek Vyzváry.

Dňa 4. marca 2017 na VČS bol VV doplnený o členov - Matúš Ješko a Jozef Schmidt.

Manažér ISSF: Peter Tichý, 900 88 Doľany 193, mobil: 0902 740595.

 

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia      

Uzn. č. 109: Schvaľuje žiadosti o zmenu termínov stretnutí:

- 18. kolo S6V Studienka – Malacky B dňa 14. 5. 2017 o 17.00 h.

Uzn. č. 110: Schvaľuje dohody klubov o zmenu termínov stretnutí:

- 19. kolo S5V Budmerice – Z. Ves dňa 28. 4. 2017 (piatok) o 17.30 h;

- 21. kolo SD4V Borinka – Zohor dňa 13. 4. 2017 (štvrtok) o 17.30 h.

Uzn. č. 111: Oznamuje hráča, ktorý nastúpil bez RP:

- S5V: Roman Ježík (Dubová) – RP predložený;

- S6V: Ľubomír Poncer (Vysoká p/M.) – RP predložený.

Uzn. č. 112: Žiada klub FC Slovan Častá o vyjadrenie k neprevzatiu registračných preukazov a nepodpísaniu ZoS po stretnutí 13. kola S6V Pernek – Častá. Vyjadrenie je potrebné poslať na emailovú adresu marian.vass@gmail.com do 18. 4. 2017.

 

Disciplinárna komisia                   

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1 a čl. 37/3:

Uzn. č. 113 – Michal Mihalovič 1124483 (S5V – CFK Pezinok–Cajla) od 10. 4. 2017 (10 €).

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

Uzn. č. 114 – Dominik Ivanko 1219542 (S5V – CFK Pezinok–Cajla) od 10. 4. 2017 (10 €);

Uzn. č. 115 – Ivan Pajdlhauser 1227475 (S6V – FC Rohožník B) od 10. 4. 2017 (10 €).

Oznamy:

Uzn. č. 116 – DK oznamuje, že v dôsledku administratívneho pochybenia v ÚS č. 36 došlo k uvedeniu nesprávneho čísla Uzn. č. 212. Správne číslo predmetného uznesenia je Uzn. č. 112.

Uzn. č. 117 – Denis Michalek 1310484 (S6V – FC Malacky B) – DK obdržala žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárnej sankcie a podľa čl. 41/1 podmienečne upúšťa od zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30. 6. 2017 (10 €).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 19. 4. 2017 o 15.00 h.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

 

Komisia mládeže      

a) Súťaže ObFZ Bratislava - vidiek – dohoda FK:

MZV U13 – 12. kolo: Limbach – Lozorno, NE 30. 4. o 10.30 h.

b) Zmena hracieho dňa:

SZV U15 – 18. kolo: Studienka – Záhorská Ves, NE 14. 5. o 15.00 h.

c) Zmena termínu stretnutia s poplatkom:

SZV U15 – 15. kolo: Rohožník – Báhoň, ŠT 13. 4. o 17.00 h. FC Rohožník bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20 € /RS čl.3.4/;

MZV U13 – 15. kolo: Viničné – Limbach, ŠT 20. 4. o 17.30 h. TJ Slovan Viničné bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20 € /RS čl.3.4/.

d) Súťaže BFZ /prípravky/ - zmeny:

PRMA – 20. kolo: Studienka – Zohor, NE 14. 5. o 12.30 h;

PRPK – 19. kolo: Vištuk – Sv. Jur, PI 21. 4. o 18.00 h.

e) Rozpis stretnutí súťaží starších žiakov, mladších žiakov a prípraviek od 12. - 16. 4.

Starší žiaci SZV - U15 - 15. kolo

15. 4. 10.00 Lozorno – V. Leváre

15. 4. 11.30 Modra – Žolík Malacky B

16. 4. 11.00 Láb – Záh. Ves

16. 4. 12.00 Rohožník - Báhoň

16. 4. 15.00 Častá - Dubová

16. 4. 15.00 Budmerice - Studienka

Mladší žiaci - U13 – 15. kolo

12. 4. 17.00 Rohožník - Cajla

15. 4. 12.00 Lozorno - Jablonové

16. 4. 10.00 Slov. Grob – FC Malacky

16. 4. 14.30 Jakubov - Modra

16. 4. 15.00 Viničné - Limbach

Súťaže BFZ – prípravky U11 na Veľkú noc nehrajú.

f) rozpis stretnutí súťaží starších a mladších žiakov od 22. 4. do 23. 4.:

Starší žiaci - SZV U15 - 16. kolo

22. 4.   9.30 Žolík Malacky B - Rohožník

22. 4. 14.00 Záh. Ves - Častá

23. 4. 10.00 V. Leváre - Modra

23. 4. 10.30 Báhoň - Budmerice

23. 4. 14.30 Dubova - Lozorno

23. 4. 15.00 Studienka - Láb

Mladší žiaci - U13 – 16. kolo

22. 4. 10.00 Rohožník - Jakubov

22. 4. 10.30 Limbach - Cajla

22. 4. 12.00 Lozorno - Modra

23. 4. 14.00 Závod - Viničné

23. 4. 15.00 Jabloňové – Sl.Grob

g) Rozpis stretnutí súťaží BFZ /prípravky/ od 20. 4. do 23. 4.:

PRMA U11 – 14.kolo / dohrávka /

20. 4. 17.30 Jakubov – Rohožník

PRMA - U11 – 17.kolo

22. 4. 10.30 Kostolište – V. Leváre

23. 4.   9.00 Stupava – Závod /UT Stupava/

23. 4.   9.30 Láb – Zohor

23. 4. 10.00 Vysoká – Studienka

23. 4. 10.30 Borinka – Sološnica /UT Stupava/

23. 4. 14.30 Jakubov – Lozorno

PRPK - U11 – 19. kolo

21. 4. 18.00 Vištuk – Sv. Jur

22. 4. 10.00 Slov. Grob – Grinava

22. 4. 11.00 Viničné – Častá

22. 4. 14.30 Vinosady – Jablonec

23. 4. 10.00 Budmerice – Báhoň

23. 4. 10.00 Modra – PŠC Pezinok

23. 4. 10.30 Limbach – Šenkvice

PRSC - U11 – 20. kolo

22. 4.   9.30 Kráľová – Rovinka

22. 4.   9.30 Miloslavov A – Malinovo

22. 4. 11.00 Miloslavov B – Ivanka B

23. 4.   9.00 Tomášov – Most

23. 4. 10.00 Čataj – Danubia

23. 4. 13.30 Senec B – Kalinkovo

23. 4. 14.30 Chorv. Grob - Bernolákovo

 

Komisia rozhodcov a delegátov      

Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19. 4. 2017 o 17.30 h rozhodcu Durča Petra.

Ospravedlnenia: Opálek 14. 4. - 16. 4., Toman 14. 4. - 16. 4., Bulík 14. 4. - 16. 4.

 

MATRIKA BFZ                   

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2. 12. 2016 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk/oznamy/. 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil dňa 2.12. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 8. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 31. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa odstupné stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča dovŕšeného v deň podania žiadosti o prestup hráča.

 

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že prestup hráča bez obmedzenia skončil dňom 15. 3. 2017 a prestup hráča s obmedzením skončil dňom 31. 3. 2017. 
Nový prestupový termín začína 1. 7. 2017.

 

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Prečítané: 161x