ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 33 ZO DŇA 17. 3. 2017  ObFZ Bratislava – vidiek
17.03.2017, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 33 ZO DŇA 17. 3. 2017 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 33 ZO DŇA 17. 3. 2017

ObFZ Bratislava – vidiek                

Sekretariát

 

Riadna Konferencia ObFZ Bratislava-vidiek, sa konala 8. marca 2017 o 18.30 h v Aule Domu športu na Junáckej ul. č. 6 v Bratislave.

Na Konferencii sa nezúčastnili zástupcovia FK: ŠK Báhoň, ŠK Bernolákovo, FK Blatné, ŠK Gajary, ŠK Hamuliakovo, ŠFK Jablonec, FK Jablonové, SFC Kalinkovo, ŠK Kaplna, MŠK Kráľová p/S., FK Kuchyňa, ŠK Láb, FK Malé Leváre, FC Modra, FK Most p/B., TJ Pernek, CFK Pezinok-Cajla, ŠK Plav. Mikuláš, FK Studienka, Slovan Viničné, OFK Vysoká p/M.

 

Konferencia ObFZ Bratislava-vidiek schválila na návrh VV ObFZ Bratislava-vidiek nomináciu delegátov z nasledovných FK na Konferenciu BFZ, ktorá sa bude konať 12. 4. 2017 o 18.00 h v Hoteli Bratislava: Svätý Jur, 12 FK účastníkov III. ligy, 10 FK účastníkov IV. ligy, 12 FK účastníkov V. ligy – Grinava, Budmerice, Záh. Ves, Kostolište, Igram, Malinovo, Nová Dedinka, Chorv. Grob, Gajary, CFK Cajla, Vištuk, Plav. Štvrtok, 4 FK účastníkov VI. ligy – Láb, Častá, MŠK Senec, Studienka a mládežnícky Žolík Malacky.

 

Menovite bude za delegáta futbalového klubu na Konferenciu BFZ nahlásený ten funkcionár, ktorý bol nominovaný za delegáta na Konferenciu ObFZ Bratislava – vidiek. Ak chce FK urobiť v nominácii menovitú zmenu, nech to nahlási na sekretariát ObFZ.

 

                                                                    ZOZNAM  

                FUTBALOVÝCH KLUBOV A DELEGÁTOV ObFZ BRATISLAVA-VIDIEK

                             na Konferenciu BFZ konanú 12. 4. 2017 o 18.00 h v Bratislave

                                                               (Hotel Bratislava)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por. č.                        FK                                         Priezvisko a meno               

  1.       Báhoň ŠK                                                   Švorc Dušan                                    

  2.       Bernolákovo ŠK                                          Algayer Peter           

  3.       Borinka FK                                                  Pokorný Jozef

  4.       Budmerice FC Družstevník                          Babuška Jozef                                 

  5.       Častá FC Slovan                                          Minárik Pavol                                  

  6.       Dunajská Lužná OFK                                   Košč Anton                          

  7.       Gajary ŠK                                                    Wirth Mário                                    

  8.       Grinavský futbalový klub1923                      Tahotný Daniel                               

  9.       Chorvátsky Grob OŠK                                  Belovič Marek                                 

10.       Igram ŠK                                                      Nemeček Peter                                 

11.       Ivanka pri Dunaji Slovan FK                          Paška Dušan                                    

12.       Jablonové FK                                               Jurčák Ondrej

13.       Jakubov Záhoran                                          Ferenčák Jaroslav

14.       Kalinkovo SFC                                              Fridrich Peter                                  

15.       Kostolište TJ Záhoran                                   Hájek  Anton            

16.       Kráľová pri Senci MŠK                                 Bobrík Marián

17.       Láb ŠK                                                         Koporec Pavel                                 

18.       Limbach Karpaty FK                                     Rakický Erik  

19.       Lozorno ŠK                                                  Rybár Vladimír

20.       Malacky FC                                                   Greif Daniel  

21.       Malacky ŠK Žolík                                          Kuma Matúš

22.       Malinovo TJ                                                  Peller Tibor                                     

23.       Most pri Bratislave FK Slovan                       Rendek Marek                    

24.       Nová Dedinka ŠK                                          Poor Attila                                       

25.       Pezinok-Cajla CFK                                        Vencel Milan

26.       Pezinok PŠC                                                Meszároš Ernest

27.       Plavecký Štvrtok ŠK Vysoká OFK                Sládeček Miloš                                 

28.       Rohožník FC                                                Kassay Daniel

29.       Rovinka TJ                                                   Ománik Jaroslav

30.       Senec MŠK                                                   Kolembus Ivan                                

31.       Slovenský Grob OŠK                                    Zápražný Ľubomír

32.       Studienka FK                                               Tóth Tibor                                       

33.       Svätý Jur ŠK                                                Kyselica Kamil                                

34.       Šenkvice ŠK                                                 Dugovič Miroslav                            

35.       Tomášov ŠK                                                 Nagy Alexander                              

36.       Veľké Leváre TJ                                            Hlavenka Jozef                                

37.       Viničné Slovan                                             Lenghart Štefan

38.       Vištuk Slovan                                               Oravec Róbert                                 

39.       Záhorská Ves FC                                          Schwartz Peter

40.       Závod ŠK                                                     Mikulič Adrián

 

Konferencia ObFZ Bratislava-vidiek schválila na návrh VV ObFZ Bratislava-vidiek nomináciu delegátov na Konferenciu SFZ, ktorá sa bude konať 31. 3. 2017 o 11.00 h v Hoteli Senec v Senci: Miroslav Baxa – predseda ObFZ Bratislava-vidiek, Dušan Paška – člen VV BFZ, náhradník: Jozef Hlavenka, podpredseda ObFZ Bratislava – vidiek. 

 

Dňa 22. 12. 2016 pod č.: VVS/1-900/90-2715 MV SR vzalo na vedomie zmenu stanov TJ Dubová. Zmenou stanov sa zmenil názov klubu a adresa na Futbalový klub Dubová (skrátený názov - FK Dubová), ul. Sokolská 9/17, 900 90 Dubová.

IČO: 31823475, IBAN: SK 7709000000000019194335.

Štatutárny zástupca FK Dubová: Mgr. Vladislav Manduľák, Podhorská 224/19, 900 90 Dubová, t.č.: 0905 939909.

 

Mimoriadne zasadanie VV FK Cinemax Doľany dňa 2. januára 2017 prijalo písomnú rezignáciu Mgr. Ľubice Kleinovej na funkciu predsedu a členstva vo VV.

Do volených funkcií boli zvolení nasledovní členovia:

predseda - Ing. Roman Mikovič, tajomník - Peter Tichý, pokladník - Roman Schwarzs, členovia VV - Rudolf Vrbinkovič, František Bednárovský, Matej Vandák, Marek Vyzváry.

Dňa 4. marca 2017 na VČS bol VV doplnený o členov - Matúš Ješko a Jozef Schmidt.

Manažér ISSF: Peter Tichý, 900 88 Doľany 193, mobil: 0902 740595.

 

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia      

Uzn. č. 90: Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu stretnutia:

- 19. kolo S5V Kostolište – Cajla dňa 29. 4. 2017 (sobota) o 17.00 h;

- 17. kolo S5V Pl. Mikuláš – Z. Ves dňa 15. 4. 2017 (sobota) o 14.00 h.

Uzn. č. 91: Oznamuje hráča, ktorý nastúpil ber RP:

- SD4V: René Lelkeš (ŠK Láb) – RP vo vyžiadaní od 8. 3. 2017.

 

Disciplinárna komisia    

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1 a čl. 37/3:

Uzn. č. 91 – Tomáš Lisý 1299759 (SD4V – ŠK Láb) od 13. 3. 2017 (5 €).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 22. 3. 2017  o 15.00 h.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

 

Komisia mládeže      

a) Zmena hracieho dňa – nariadenie KM:

SZV U15 – 18. kolo: Studienka – Z. Ves, SO 13. 5. o 15.00 h, stretnutie sa bude hrať ako predzápas S6V /FK Studienka – FC Malacky/.

b) Súťaže BFZ /prípravky/ - termín dohrávky:

PRMA – 10. kolo: FKM Stupava – FC Rohožník, SO 18. 3. o 11.00 h /HP Borinka/

c) Súťaže BFZ /prípravky/ - zmeny termínov stretnutí:

PRPK – 23. kolo: Vištuk – Šenkvice, SO 20. 5. o 10.00 h;

PRPK – 27. kolo: Vištuk – Slov. Grob, PI 16. 6. o 18.00 h;

d) Súťaže BFZ /prípravky/ - zmeny hracích časov /kolízia seniori – prípravka/:

PRMA – 18. kolo: Studienka – Láb, SO 29. 4. o 12.30 h;

PRMA – 20. kolo: Studienka – Zohor , SO 13. 5. o 12.30 h;

PRMA – 21. kolo: Studienka – Lozorno, SO 20. 5. o 12.30 h.

e) Zloženie realizačných tímov výberov ObFZ Bratislava-vidiek kategórie U13 /roč. 2004/ a U12 /roč. 2005/ - realizácia programu PPT:

Šéftréner výberov: Ivan Kolembus – 0903 705159

Vedúci výberov: Marián Kostolanský – 0908 993949

Tréner U13: Lucia Šupková – 0043 69911215229

Asistent U13: Zuzana Bencová – 0905 981939

Tréner U12: Šimon Bujna – 0915 435282

Asistent U12: Jaroslav Kadnár – 0904 301984

Tréner brankárov U13, U12: Jakub Špiriak – 0907 969263

 

                       Rozpis stretnutí mládeže č. 12 na 25./26. 3. 2017

súťaže BFZ – prípravky           

Prípravka U11 - PRMA – 14. kolo

25. 3. 12.30 Závod – V. Leváre

25. 3. 13.00 Zohor - Stupava

25. 3. 15.00 Studienka - Borinka

26. 3. 10.00 Vysoká - Láb

26. 3. 12.30 Lozorno - Sološnica

26. 3. 13.00 Jakubov - Rohožník

Prípravka U11 - PRPK – 16. kolo

25. 3.   9.00 PŠC Pezinok - Grinava

25. 3. 10.30 Báhoň - Limbach

26. 3.   9.00 Sv. Jur - Jablonec

26. 3.   9.00 Šenkvice – Slov. Grob

26. 3. 10.00 Vištuk – CFK Cajla

26. 3. 10.00 Budmerice – Viničné

26. 3. 10.30 Častá - Modra

Prípravka U11 - PRSC – 18. kolo

25. 3.   9.30 Kráľová - Senec

25. 3.   9.30 Miloslavov A - Danubia

25. 3. 11.00 Miloslavov B - Kalinkovo

26. 3.   9.00 Tomášov – Šamorín-Hamuliakovo

26. 3.   9.30 Most - Bernolákovo

26. 3. 10.00 Čataj - Rovinka

26. 3. 10.30 Malinovo – Chorv. Grob

 

N O M I N Á C I A

 výberu ObFZ Bratislava vidiek - hráčov U11 (nar. od 1. 1. 2006)

na treningový zraz v utorok 21. 3. 2017 o 15.00 h na štadióne PŠC Pezinok.

 

Brankári:

Matúš SPIŠIAK         TJ Malinovo               Sebastián HORVÁTH           ŠK Tomašov 

Výstroj brankárov: vlastná brankárska výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, kartička poistenca.

 

Hráči:

Nikolaj VADOVIČ                 Slovan Vištuk             Marek TERLANDA  PŠC Pezinok                          

Marek BASÁR                     ŠK Svätý Jur              Matúš MORAVČÍK    ŠK Šenkvice                           

Patrik BADINSKÝ                MŠK Senec                Oliver DOBROVIČ     MŠK Kráľova                          

Filip KULACS                      TJ Malinovo               Oliver SZIMETH         MŠK Kráľova

Adam PALDAN                    MŠK Senec                Roman ROLLER        ŠK Nová Dedinka 

Samuel PENZIVIATER         MŠK Senec                Leoš CZINEGE         ŠK Svätý Jur

Boris RUSNÁK                    MŠK Senec                Erik BARTOŠ            ŠK Závod

Alex VANKO                       ŠK Bernolákovo          Simon FRUHAUF       FK Sološnica

Výstroj hráčov: vlastná treningová výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, kartička poistenca.

 

Realizačný tím:

Vedúci: Ivan KONEČNÝ – 0914 173242

Tréneri: Jozef MATUŠOVSKÝ 0915 425429 - hlásiť ospravedlnenia

             Miroslav TERLANDA 0905 575010 – hlásiť ospravedlnenia

Zraz nominovaných je v utorok 21. 3. 2017 o 14.30 h na štadione PŠC Pezinok.

Zraz je prípravou na prípravné stretnutie 5. 4. 2017 proti ObFZ Bratislava - mesto a 17. 5. 2017 na prípravné medzinárodné stretnutie v Rakúsku.

Nominácia slúži ako ospravedlnenie hráča pre potreby školy.

 

Komisia rozhodcov a delegátov        

Upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov, že zimný seminár sa koná dnes 17. 3. 2017. Program bol všetkým zaslaný elektronickou poštou.

Upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov na potrebu uzatvorenia dohôd z BFZ na rok 2017 (viď. Oznam sekretariátu BFZ), inak nemôžu byť nominovaní na stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017.

 

MATRIKA BFZ                   

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, v ktorom sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na stránke BFZ: http://www.futbalbfz.sk/oznamy-a-pozvanky/, http://bfz.futbalnet.sk/ a týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/

RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_

RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 8. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Článok 37, odsek 2: Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča dovŕšeného v deň podania žiadosti o prestup hráča.

 

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa zimné registračné obdobie začalo dňom 1.1.2017. /Prestup hráča bez obmedzenia do 15.3.2017, prestup hráča s obmedzením do 30.3.2017/.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Prečítané: 24x