ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 32 ZO DŇA 10. 3. 2017  ObFZ Bratislava – vidiek
10.03.2017, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 32 ZO DŇA 10. 3. 2017 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 32 ZO DŇA 10. 3. 2017

ObFZ Bratislava – vidiek                

Sekretariát

 

Riadna Konferencia ObFZ Bratislava-vidiek, sa konala 8. marca 2017 o 18.30 h v Aule Domu športu na Junáckej ul. č. 6 v Bratislave.

Na Konferencii sa nezúčastnili zástupcovia FK: ŠK Báhoň, ŠK Bernolákovo, FK Blatné, ŠK Gajary, ŠK Hamuliakovo, ŠFK Jablonec, FK Jablonové, SFC Kalinkovo, ŠK Kaplna, MŠK Kráľová p/S., FK Kuchyňa, ŠK Láb, FK Malé Leváre, FC Modra, FK Most p/B., TJ Pernek, CFK Pezinok-Cajla, ŠK Plav. Mikuláš, FK Studienka, Slovan Viničné, OFK Vysoká p/M.

 

Konferencia ObFZ Bratislava-vidiek schválila na návrh VV ObFZ Bratislava-vidiek nomináciu delegátov z nasledovných FK na Konferenciu BFZ, ktorá sa bude konať 12. 4. 2017 o 18.00 h v Hoteli Bratislava: Svätý Jur, 12 FK účastníkov III. ligy, 10 FK účastníkov IV. ligy, 12 FK účastníkov V. ligy – Grinava, Budmerice, Záh. Ves, Kostolište, Igram, Malinovo, Nová Dedinka, Chorv. Grob, Gajary, CFK Cajla, Vištuk, Plav. Štvrtok, 4 FK účastníkov VI. ligy – Láb, Častá, MŠK Senec, Studienka a mládežnícky Žolík Malacky.

Menovite bude za delegáta futbalového klubu na Konferenciu BFZ nahlásený ten funkcionár, ktorý bol nominovaný za delegáta na Konferenciu ObFZ Bratislava – vidiek. Ak chce FK urobiť v nominácii menovitú zmenu, nech to nahlási na sekretariát ObFZ.

 

Konferencia ObFZ Bratislava-vidiek schválila na návrh VV ObFZ Bratislava-vidiek nomináciu delegátov na Konferenciu SFZ, ktorá sa bude konať 31. 3. 2017 o 11.00 h v Hoteli Senec v Senci: Miroslav Baxa – predseda ObFZ Bratislava-vidiek, Dušan Paška – člen VV BFZ, náhradník: Jozef Hlavenka, podpredseda ObFZ Bratislava – vidiek. 

 

Dňa 22. 12. 2016 pod č.: VVS/1-900/90-2715 MV SR vzalo na vedomie zmenu stanov TJ Dubová. Zmenou stanov sa zmenil názov klubu a adresa na Futbalový klub Dubová (skrátený názov - FK Dubová), ul. Sokolská 9/17, 900 90 Dubová.

IČO: 31823475, IBAN: SK 7709000000000019194335.

Štatutárny zástupca FK Dubová: Mgr. Vladislav Manduľák, Podhorská 224/19, 900 90 Dubová, t.č.: 0905 939909.

 

Mimoriadne zasadanie VV FK Cinemax Doľany dňa 2. januára 2017 prijalo písomnú rezignáciu Mgr. Ľubice Kleinovej na funkciu predsedu a členstva vo VV.

Do volených funkcií boli zvolení nasledovní členovia:

predseda - Ing. Roman Mikovič, tajomník - Peter Tichý, pokladník - Roman Schwarzs, členovia VV - Rudolf Vrbinkovič, František Bednárovský, Matej Vandák, Marek Vyzváry.

Dňa 4. marca 2017 na VČS bol VV doplnený o členov - Matúš Ješko a Jozef Schmidt.

Manažér ISSF: Peter Tichý, 900 88 Doľany 193, mobil: 0902 740595.

 

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia      

Uzn. č. 87: Berie na vedomie odhlásenie družstva ŠK Závod zo súťaže SD4V. Výsledky družstva sa anulujú a družstvá vyžrebované s ŠK Závod v ďalšom priebehu súťaže budú mať voľný žreb. Klubu ŠK Závod bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 300 € v zmysle RS čl. 3.6.

Uzn. č. 88: Oznamuje zmeny hracích časov stretnutí pre jarnú časť sezóny 2016/2017:

- FC Zohor (SD4V): nedeľa, pÚHČ.

Uzn. č. 89: Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu stretnutia:

- 17. kolo S5V Pl. Štvrtok – Jablonec dňa 14. 4. 2017 (piatok – štátny sviatok) o 17:00 hod.

 

Disciplinárna komisia

Oznamy:

Uzn. č. 88 – Dušan Čuperka 1087062 (S5V – ŠFK Prenaks Jablonec) – DK obdržala žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárnej sankcie a žiadosť zamieta (10 €).

Uzn. č. 89 – Pavol Kabatiar 1243559 (S5V – ŠFK Prenaks Jablonec) – DK obdržala žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárnej sankcie a žiadosť zamieta (10 €).

Uzn. č. 90 – Michal Mízner 1177086 (S5V – FC Zohor) – DK obdržala žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárnej sankcie a žiadosť zamieta (10 €).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 15. 3. 2017  o 15.00 h.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

 

Komisia mládeže      

a) Súťaže BFZ (prípravky) - oprava chybných údajov v ISSF:

PRMA – 14. kolo: Závod – V. Leváre, SO 25. 3. o 12.30 h;

PRMA – 14. kolo: Zohor – FKM Stupava, SO 25. 3. o 13.00 h;

PRMA – 14. kolo: Studienka – Borinka, SO 25. 3. o 15.00 h;

PRMA – 14. kolo: Lozorno – Sološnica, NE 26. 3. o 12.30 h;

b) Zmena hracieho dňa:

PRPK: PŠC Pezinok – hrací deň sobota o 9.00 h.

 

                       Rozpis stretnutí mládeže č. 12 od 25. 3. – do 26. 3. 2017

súťaže BFZ – prípravky           

Prípravka U11 - PRMA – 14. kolo

25. 3. 12.30 Závod – V. Leváre

25. 3. 13.00 Zohor - Stupava

25. 3. 15.00 Studienka - Borinka

26. 3. 10.00 Vysoká - Láb

26. 3. 12.30 Lozorno - Sološnica

26. 3. 13.00 Jakubov - Rohožník

Prípravka U11 - PRPK – 16. kolo

25. 3.   9.00 PŠC Pezinok - Grinava

25. 3. 10.30 Báhoň - Limbach

26. 3.   9.00 Sv. Jur - Jablonec

26. 3.   9.00 Šenkvice – Slov. Grob

26. 3. 10.00 Vištuk – CFK Cajla

26. 3. 10.00 Budmerice – Viničné

26. 3. 10.30 Častá - Modra

Prípravka U11 - PRSC – 18. kolo

25. 3.   9.30 Kráľová - Senec

25. 3.   9.30 Miloslavov A - Danubia

25. 3. 11.00 Miloslavov B - Kalinkovo

26. 3.   9.00 Tomášov – Šamorín-Hamuliakovo

26. 3.   9.30 Most - Bernolákovo

26. 3. 10.00 Čataj - Rovinka

26. 3. 10.30 Malinovo – Chorv. Grob

 

 

N O M I N Á C I A

výberu ObFZ Bratislava vidiek U12 (nar. od 1. 1. 2005)

na tréningový zraz - projekt podpora talentovaných hráčov SFZ, ktorý sa uskutoční v pondelok 27. 3. 2017 o 16.30 h v tréningovom centre FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

 

Hráči:

TÓTH Henrich Gabriel           ŠK Bernolákovo         BUZEK Jerguš           ŠK Bernolákovo

FUKAS Matej                       FK Blatné                   VARGA Karol            FK Blatné

BENKO Lukáš                      ŠK Čataj                     BENIÁN Zoltán         TJ Malinovo

MALA Samuel                      TJ Rovinka                 ŠIMUN Matej             MŠK Senec

LIPKA Marián                       MŠK Senec                REISENBUCHLER Samuel MŠK Senec

Brankári:

MARŠOVSKÝ Ladislav       ŠK Nová Dedinka      MARKOVIČ Denis   OŠK Slov. Grob

Náhradníci:  

SVOBODA Michal               FK Slovan Ivanka pri Dunaji

KADNÁR Richard                FK Slovan Ivanka pri Dunaji

 

ŠÉFTRÉNER VÝBEROV:                 Marián KOSTOLANSKÝ

TRÉNER:                                        Šimon Bujna 

ASISTENT:                                     Jaroslav KADNÁR

TRÉNER BRANKÁROV:                  Jakub ŠPIRIAK

Zraz nominovaných je 27. 3. 2017 o 16.00 h na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca.
Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t.č.: Šimon Bujna - 0915 435282 alebo J. Kadnár – 0904 301984.

Ospravedlnenia brankárov je potrebné hlásiť na t.č.: J. Špiriak – 0907 969263.

 

 

N O M I N Á C I A

výberu ObFZ Bratislava vidiek U13 (nar. od 1. 1. 2004)

na tréningový zraz – projekt podpora talentovaných hráčov SFZ v pondelok 27. 3. 2017 o 16.30 h v tréningovom centre FK Slovan Ivanka pri Dunaji

 

Hráči:

KAKAŠ Samuel         ŠK Nová Dedinka                 ŠTOFA Michal           ŠK Nová Dedinka

KAJOŠ Gabriel          ŠK Nová Dedinka                 HORVÁTH Hugo        ŠK Tomášov

FURDÍK Filip             ŠK Tomášov                         KOLLER Patrik          ŠK Tomášov

POPELÁK Samuel     ŠK Svätý Jur                        VOLF Patrik              ŠK Svätý Jur 

JANÁČEK Marko       TJ Rovinka                           FONTÁNI Kristián      TJ Rovinka

Brankári:

SZIKHART Denis     MŠK Kráľová pri Senci         ZELENKA Charlie    MŠK Senec

Náhradníci:  

KUCHARÍK Adam        FK Šamorín-Hamuliakovo

LENGYEL Dominik       FK Šamorín-Hamuliakovo

 

ŠÉFTRÉNER VÝBEROV:                 Marián KOSTOLANSKÝ

TRĚNER:                                        Lucia ŠUPKOVÁ

ASISTENT:                                     Zuzana BENCOVÁ

TRÉNER BRANKÁROV:                  Jakub ŠPIRIAK

Zraz nominovaných je 27. 3. 2017 o 16.00 h na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca.
Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t.č.: L. Šupková – 0043/699 11215229 alebo Z. Bencová – 0905 981939.

Ospravedlnenia brankárov je potrebné hlásiť na t. č.: J. Špiriak – 0907 969263.

 

Komisia rozhodcov a delegátov        

Upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov na zmenu termínu zimného seminára z 11. 3. 2017 na 17. 3. 2017. Program bol všetkým zaslaný elektronickou poštou.

Upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov na potrebu uzatvorenia dohôd z BFZ na rok 2017 (viď. Oznam sekretariátu BFZ), inak nemôžu byť nominovaní na stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017.

 

MATRIKA BFZ                   

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, v ktorom sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na stránke BFZ: http://www.futbalbfz.sk/oznamy-a-pozvanky/, http://bfz.futbalnet.sk/ a týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/

RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_

RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 8. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Článok 37, odsek 2: Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča dovŕšeného v deň podania žiadosti o prestup hráča.

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa zimné registračné obdobie začalo dňom 1.1.2017. /Prestup hráča bez obmedzenia do 15.3.2017, prestup hráča s obmedzením do 30.3.2017/.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Prečítané: 8x