ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 11 ZO DŇA 8. 9. 2017  ObFZ Bratislava – vidiek
08.09.2017, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 11 ZO DŇA 8. 9. 2017 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 11 ZO DŇA 8. 9. 2017

ObFZ Bratislava – vidiek  

Sekretariát

Agendu predsedu Komisie rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava – vidiek je VV ObFZ Bratislava – vidiek dočasne poverený vykonávať Jozef Hlavenka. 

 

Oznamuje zmenu poštovej adresy SFZ:

Slovenský futbalový zväz

Tomášikova 30C

821 01 Bratislava

IČO: 00687308

IČ DPH: SK2020898913

Registrácia na Ministerstva vnútra SR: VVS/1-909/90-91

 

Oznamuje, že v súlade s internými predpismi sa ďalším členom DK ObFZ Bratislava - vidiek od sezóny 2017/2018 stala Ľubica Kleinová, bytom Doľany.

 

Športovo – technická komisia BFZ oznamuje všetkým FK informáciu k striedavým štartom hráčov:

Dohodu o striedavom štarte hráča môžu uzavrieť v zmysle SP čl. 28 ods. 8 iba dva kluby v súťažiach riadených RFZ a ObFZ.

FA a ÚTM dohodu o striedavom štarte hráča uzavrieť nemôžu a všetky žiadosti o striedavý štart medzi FA alebo ÚTM a iným klubom budú v ISSF zamietnuté!

 

Oznamuje, že v ISSF systéme je možné zaslať aktivačný email akejkoľvek osobe/členovi, ktorá má aktivované konto na nový akýkoľvek email.

V prílohe máte postup, krátke zhrnutie:

1.vyhľadáte si osobu-člena / detail a v bloku “kontaktné údaje” je možnosť “Aktivovať nový email”;

2.kliknite na “Aktivovať nový email”, vyskočí Vám nové okno;

3.napíšete požadovaný email, kde bude zaslaný notifikačný email (text v prílohe), kliknúť na “aktivovať”;

4.osobe príde na novo-zadaný email správa, po kliknutí na modrý link sa automaticky zmení jeho email v jeho detaile.

                         

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia        

Uzn. č. 25: Kontumuje stretnutie 2. kola S6V Dubová – Vysoká p/M. v prospech družstva FK Dubová podľa SP čl. 82/1/f v náväznosti na SP čl. 43 (štart hráča bez RP a jeho nepredloženie riadiacemu orgánu do 48 hodín). Výsledok 5:0 dosiahnutý v stretnutí ponecháva v platnosti podľa SP čl. 11/3.

Uzn. č. 26: Upozorňuje kluby

S6V: FK Dubová, FK Malé Leváre na nesplnenie si povinnosti nahrať zdravotníka do ISSF.

Uzn. č. 27: Upozorňuje kluby

S6V: FK Dubová, FK Malé Leváre, OFK Vysoká pri Morave, OFK OFC 014 Vinosady (S6V)

na opätovné nesplnenie si povinnosti nahrať hlavného usporiadateľa a/alebo vedúceho družstva do ISSF. V prípade ďalšieho opakovania bude previnivší klub odstúpený na DK.

Uzn. č. 28: Oznamuje hráčov, ktorí nastúpili na stretnutie bez RP:

S5V

- Aleksandar Milovanović (Jablonec) – RP vo vyžiadaní od 30. 8. 2017

- Štefan Salay (Gajary) – RP vo vyžiadaní od 25. 8. 2017

S6V

- Pavol Forgáč (Vysoká pri Morave) – RP nepredložený (uzn. č. 25)

- Ajadi Kamoli Abiola (Z. Ves) – RP vo vyžiadaní od 28. 8. 2017

- Peter Guldan (Častá) – RP vo vyžiadaní od 29. 8. 2017

SD4V

- Henrich Hevier (Most p/B.) – RP predložený

- Dano Navrátil (N. Dedinka) – RP vo vyžiadaní od 28. 8. 2017

- Róbert Hegyi (N. Dedinka) – RP vo vyžiadaní od 28. 8. 2017

- Maroš Stiglicz (N. Dedinka) – RP vo vyžiadaní od 28. 8. 2017

Uzn. č. 29: Schvaľuje žiadosť OŠK Láb o odohratie stretnutí v obrátenom poradí z dôvodu oneskorenia rekonštrukcie futbalového štadióna:

- 5. kolo S5V Plav. Mikuláš – Láb dňa 10. 9. 2017 o 16.30 h

- 18. kolo S5V Láb – Plav. Mikuláš dňa 8. 4. 2018 o 16.30 h

- 3. kolo SD4V Ekonóm – Láb dňa 10. 9. 2017 o 11.00 h

- 14. kolo SD4V Láb – Ekonóm dňa 8. 4. 2018 o 14.00 h

Uzn. č. 30: Schvaľuje žiadosti o zmeny termínov stretnutí:

- 9. kolo S5V Jablonec – Zohor dňa 8. 10. 2017 o 15.30 h

- 7. kolo S6V Dubová – Vinosady dňa 7. 10. 2017 o 15.00 h
Uzn. č. 31: Zamieta žiadosť OFK OFC 014 Vinosady o zmenu termínu stretnutia 3. kola S6V Vinosady – Pernek z dôvodu dodržania uzn. č. 13.

 

Disciplinárna komisia             

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b DP:

Uzn. č. 5 – Miroslav BEŇA 1138198 (S5V - ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká pri Morave) - vylúčený za HNS voči R, DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b od 4. 9. 2017 (10 €).

Uzn. č. 6 - Martin HOLOS 1172810 (S6V - FC Malacky B) - vylúčený za HNS - zmarenie  jasnej gólovej príležitosti, DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 45/1, 45/2a od 4. 9. 2017 (10 €).

Uzn. č. 7 - Marko HREBEŇ 1302005 (SD4V - ŠK Bernolákovo) - vylúčený za surovú hru - podrazenie súpera nadmernou silou, DS - pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 45/1, 45/2a od 4. 9. 2017 (5 €).

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1 a čl. 37/3:

Uzn. č. 8 - Tomáš MASAROVIČ 1261087 (S5V - FK Jablonové) od 4. 9. 2017 (10 €).

Uzn. č. 9 – Peter KOVARÍK 1176173 (S5V - ŠK Gajary) od 4. 9. 2017 (10 €).

Oznamy:

Uzn. č. 10 – TJ Slovan Vištuk - DK na základe Správy delegáta a Zápisu o stretnutí začína disciplinárne konanie voči klubu za HNS člena US Petra KROČKU voči AR1 po stretnutí 4. kola medzi družstvami TJ Slovan Vištuk a Obecný športový klub Láb. Súčasne žiada klub TJ Slovan Vištuk o zaslanie podrobného písomného stanoviska k uvedenému incidentu do 12. 9. 2017 (10 €).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 13. 9. 2017 o 15.00 h.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

 

Komisia mládeže                           

a) Zmena poradia stretnutí – súťaž SZV U15

8. kolo: Záh. Ves – Báhoň, SO 30. 9. o 12.00 h.

21. kolo: Báhoň – Záh. Ves, NE 29. 4. o 10.30 h.

b) Oprava chybných hracích časov v ISSF – súťaž MZV 6. kolo

17.9. 13.30 Kostolište – Limbach /2.5 hpUHČ/

17.9. 13.30 Sološnica – Žolík Malacky B /2.5 hpUHČ/

c) Súťaže BFZ prípravky – zmeny termínov stretnutí

1. kolo – PRMA: Studienka – Sološnica, ŠT 14. 9. o 18.00 h.

1. kolo – PRPK: Šenkvice – Limbach, ŠT 14. 9. o 18.00 h.

3. kolo – PRPK: Grinava – Vinosady, NE 17. 9. o 10.30 h.

4. kolo – PRSC: Chor. Grob – Danubia Hrubý Šúr, SO 23. 9. o 11.00 h.

d) Zmena hracieho dňa a času – SZV U15 6. kolo

Modra – Rohožník UT 12. 9. 17.00 h, FC Slovan Modra poplatok 20 €.

 

Rozpis stretnutí starší a mladší žiaci ObFZ Bratislava-vidiek

 

Starší žiaci SZV U15 – 1. kolo

14. 9. 17.30 FK Cajla - Rohožník

14. 9. 17.30 Báhoň – Slov. Grob

14. 9. 17.30 Lozorno - Budmerice

14. 9. 17.30 Zohor - Častá

14. 9. 17.30 Studienka - Modra

14. 9. 17.30 Veľké Leváre – Viničné    

14. 9. 17.30 Záh. Ves – PŠC Pezinok B

Starší žiaci SZV U15 – 6. kolo

16. 9.   9.00 CFK Cajla – Veľké Leváre

16. 9. 10.00 Lozorno – Zohor

16. 9. 13.00 Budmerice – PŠC Pezinok B

17. 9. 10.30 Báhoň – Studienka

17. 9. 13.30 Slov. Grob – Záh. Ves

17. 9. 14.00 Častá - Viničné

Mladší žiaci MZV U13 – 6. kolo

14. 9. 17.30 Vištuk - Rohožník

16. 9. 10.00 Modra – Láb

17. 9. 10.30 CFK Cajla – Šenkvice

17. 9. 12.30 Kostolište - Limbach

17. 9. 13.30 Sološnica – Žolík Malacky B

 

Súťaže BFZ – prípravky

 

Prípravky U11 PMA1, U10 PMB1, U9 PMC1 – 3. kolo

16. 9. Ivanka – PŠC Pezinok 8.45 – 9.45 – 10.45

16. 9. FC Malacky – D. Lužná  9.30 – 9.30 – 11.30

16. 9. CFK Cajla – Rovinka 11.00 – 12.15 – 13.30

17. 9. Senec – FA Lafranconi 10.30 – 12.00 – 13.00 /UT NTC Senec/

Prípravka U11 PRMA – 3. kolo

16. 9. 10.30 Kostolište – Veľké Leváre

16. 9. 14.00 Sološnica - Zohor

16. 9. 16.00 Závod - Jakubov

16. 9. 16.00 Studienka - Gajary

17. 9.   9.00 Stupava - Láb

17. 9. 10.30 Borinka – Vysoká /UT Stupava/

17. 9. 13.30 Lozorno - Rohožník

Prípravka U11 PRPK – 3. kolo

16. 9.   9.00 Šenkvice - Jablonec

16. 9.   9.00 Sv. Jur - Viničné

16. 9. 10.30 Báhoň - Limbach

17. 9. 10.00 Modra – PŠC Pezinok B

17. 9. 10.00 Budmerice – Slov. Grob

17. 9. 10.30 Grinava - Vinosady

17. 9. 10.30 Častá - Vištuk

Prípravka U11 PRSC – 3. kolo

16. 9. 10.00 Nová Dedinka - Bernolákovo

17. 9.   9.30 Ivanka B – Tomášov A

17. 9.   9.30 Most – Chor. Grob

17. 9. 10.30 Čataj – Tomášov B

17. 9. 11.00 Danubia Hrubý Šúr – Kalinkovo /HP – Hrubý Šúr/

17. 9. 14.00 Senec B – Kráľová /UT NTC Senec/

Prípravka U9 PMC2 – 3. kolo

16. 9.   9.00 Nová Dedinka – Bernolákovo

16. 9. 12.00 Rohožník – Kalinkovo

17. 9. 10.30 Stupava – Malinovo

 

Komisia rozhodcov a delegátov           

Komisia rozhodcov ObFZ Bratislava-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava-vidiek, Súmračná 27, 821 02  Bratislava, telefón: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, telefón: 0908 764944.

 

KR upozorňuje R a D na dôsledné vypisovanie zápisu o stretnutí (prednej ako aj zadnej strany) a uvádzanie relevantných údajov a udalostí, ktoré sa stali pred, počas alebo po stretnutí.

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DS a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

Zmena tel. čísla: p. Toman - 0905 017014.

Ospravedlnenia: Augustovič do prihlásenia, Opálek do prihlásenia, Olšiak 16. 9., Bulík 16. 9. - 17. 9,, Durčo 16. 9.

 

MATRIKA BFZ              

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením možno podávať do 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente (napriek tomu že sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu).

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Prečítané: 267x