Správa z ISSF s textom v plnom znení: Vážený klubový manažér, sekretár, tajomník
07.09.2017, Rudolf Hupka

Správa z ISSF s textom v plnom znení: Vážený klubový manažér, sekretár, tajomník

Pre klubových manažérov, sekretárov, tajomníkov

Správa z ISSF s textom v plnom znení:

 

Vážený klubový manažér, sekretár, tajomník,

dnes o 14.30 h bude nasadená nová verzia ISSF kde sa meni veľmi dôležitá vec a to je spôsob výpočtu DPH pri odstupnom za transfer hráča.

 

ODTERAZ ZADÁVATE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V ČLÁNKU 37 RaPP (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne_znenie_od_28._6._2017)

 

ISSF automaticky podľa toho či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie:

"Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky."

 

ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

 

Ján Letko

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

Prečítané: 31x