OZNAM ZO SFZ v plnom znení
10.07.2017, Rudolf Hupka

OZNAM ZO SFZ v plnom znení

Pre všetkých

OZNAM ZO SFZ v plnom znení

Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:

------------------------------

Vážené kolegyne a kolegovia, v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 písmeno b) je možné schvaľovať transfer s obmedzením od 1. 8. do 30. 9. Transfery s obmedzením, ktoré sa už nachádzajú v elektronickej podateľni je možné buď zamietnuť, alebo ponechať ako nevybavené do 1. 8. S pozdravom Sládkovič.

------------------------------

S pozdravom

Milan Sládkovič

ISSF Helpdesk(pomoc): milan.sladkovic@futbalsfz.sk

Prečítané: 152x