Nominácia výberu ObFZ Bratislava - vidiek U12 a U13 na kontrolný zraz – PPT 25. 9. 2017 o 17.00 h - štadión FKM Stupava
12.09.2017, Rudolf Hupka

Nominácia výberu ObFZ Bratislava - vidiek U12 a U13 na kontrolný zraz – PPT 25. 9. 2017 o 17.00 h - štadión FKM Stupava

Pre všetkých

                                                                                N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1. 1. 2006 a mladší výberu ObFZ Bratislava - vidiek na kontrolný zraz – projekt podpory talentovaných hráčov                                      SFZ v pondelok 25. 9. 2017 o 17.00 h - futbalový štadión FKM Stupava.

Hráči:

Erik Brezovský             FKM Stupava

Erik Juran                     CFK Pezinok - Cajla

Maroš Borza                 CFK Pezinok - Cajla

Juraj Mikulecký             ŠK Žolík Malacky

Richard Ivák                 OŠK Láb

Nicolas Salay               ŠK Žolík Malacky

Filip Tóth                      FC Rohožník

Michal Adam                PŠC Pezinok

Martin Petráš                FK Sološnica

Simon Šteflik                TJ Veľké Leváre

Michal Fejtl                   FK Záhorská Ves

Simon Fruhauf              FK Sološnica

 

Náhradníci:

Hugo Zalesňák           FC Zohor

Timotej Kuch             OŠK Lab

Filip Lovišek              FC Rohožnik

Dušan Panenka         FC Rohožník

Erik Bartoš                 ŠK Závod

Tobias Vachálek        ŠK Závod 

                                 

Vedúca PPT: Alexandra Števaňáková                     Tréner: Miroslav Terlanda   

Asistenti: Miroslav Varga, Jozef Matušovský          Tréner brankárov: Jakub Špiriak

 

Zraz nominovaných hráčov je 25. 9. 2017 o 16.30 h na štadióne FKM Stupava.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: M. Terlanda 0905 575010 alebo e-mailom: miroslav.terlanda@gmail.com

Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

 

                                                                                    N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1. 1. 2005 a mladší výberu ObFZ Bratislava - vidiek na kontrolný zraz – projekt podpora talentovaných hráčov                                           SFZ v pondelok 25. 9. 2017 o 17.00 h - futbalový štadión FKM Stupava.

 

Hráči:

Jakub Sivák               ŠK Láb

Daniel Liďák              CFK Pezinok - Cajla 

Matúš Michalko         CFK Pezinok - Cajla             

Kristián Pavlík           FC Rohožník

Tobias Hoffer             FC Rohožník

Niko Ďurčák               FC Studienka

Nikolas Szitás            FC Studienka

Nicolas Novák            ŠK Žolík Malacky

Timotej Slaninka         ŠK Žolík Malacky

Tobias Kravarčík         PŠC Pezinok

Marcel Bilčík               ŠK Šenkvice

Matúš Baríny              ŠK Šenkvice

 

Náhradníci:

Tomáš Hollý                ŠK Závod

Lukáš Polakovič          ŠK Šenkvice

Richard Csémy           MŠK Senec

Ladislav Maršovský    MŠK Senec

 

Vedúca PPT: Alexandra Števaňáková                     Tréner: Michal Spišiak        

Tréner brankárov: Jakub Špiriak

Zraz nominovaných hráčov je 25. 9. 2017 o 16.30 h na štadióne FKM Stupava.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: M. Spišiak 0904 512819 alebo e-mailom: michal.spisiak.mu@gmail.com

Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Prečítané: 87x