Disciplinárna komisia
BAv-DK-2017/2018-0033
Izn. č. 33
OŠK Láb (MZV) - DK na základe odstúpenia KM ObFZ Bratislava - vidiek ukladá klubu OŠK Láb za nesplnenie nariadenie KM ObFZ Bratislava - vidiek z ÚS č.10 a porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu a rozhodnutia orgánu SFZ podľa 64/1a,b,c DS - upozornenie podľa DP 64/5 a čl. 10 určuje lehotu na nápravu do 7.10.2017 a oznamuje, že v prípade nesplnenia povinnosti v určenej lehote, DK uloží disciplinárnu sankciu - pokutu. (5 €)
Rozhodnutie: BAv-DK-2017/2018-0033
Dátum zaevidovania: 07.10.2017 08:37
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
OŠK Láb (MZV) - DK na základe odstúpenia KM ObFZ Bratislava - vidiek ukladá klubu OŠK Láb za nesplnenie nariadenie KM ObFZ Bratislava - vidiek z ÚS č.10 a porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu a rozhodnutia orgánu SFZ podľa 64/1a,b,c DS - upozornenie podľa DP 64/5 a čl. 10 určuje lehotu na nápravu do 7.10.2017 a oznamuje, že v prípade nesplnenia povinnosti v určenej lehote, DK uloží disciplinárnu sankciu - pokutu. (5 €) 5 EUR 07.10.2017 08:43