Disciplinárna komisia
BAv-DK-2017/2018-0031
Uzn.č. 31
FK Záhorská Ves (S6V) - DK na základe Správy DS, vyjadrenia R, AR1 začína disciplinárne konanie voči klubu FK Záhorská Ves za nezabezpečenie US v zmysle požiadaviek uvedených v RS a žiada klub o zaslanie podrobného písomného stanoviska do 10.10.2017. (10 €)
Rozhodnutie: BAv-DK-2017/2018-0031
Klub: FK Záhorská Ves
Dátum zaevidovania: 07.10.2017 08:21
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
FK Záhorská Ves (S6V) - DK na základe Správy DS, vyjadrenia R, AR1 začína disciplinárne konanie voči klubu FK Záhorská Ves za nezabezpečenie US v zmysle požiadaviek uvedených v RS a žiada klub o zaslanie podrobného písomného stanoviska do 10.10.2017. (10 €) 10 EUR 07.10.2017 08:21