Disciplinárna komisia
BAv-DK-2017/2018-0030
Uzn.č. 30
Dominik ŠUŠUK 1177813 (S6V - FK Záhorská Ves) - DK na základe Zápisu o stretnutí, písomného vyjadrenia R, AR1 a na základe Správy delegáta začína disciplinárne konanie voči menovanému za HNS voči R - vyhrážanie sa R v stretnutí 6. kola S6V medzi družstvami FK Záhorská Ves a FC Slovan Častá, konaného dňa 30.9.2017, podľa DP čl. 71/1, 3a,b,c. DK žiada menovaného a klub o zaslanie podrobného písomného stanoviska k uvedenému do 10.10.2017. DK zároveň podľa čl. 43/1, 2a a čl. 43/4 DP ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu činnosti až do rozhodnutia DK. (10 €)
Rozhodnutie: BAv-DK-2017/2018-0030
Klub: FK Záhorská Ves
Dátum zaevidovania: 07.10.2017 08:15
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Dominik ŠUŠUK 1177813 (S6V - FK Záhorská Ves) - DK na základe Zápisu o stretnutí, písomného vyjadrenia R, AR1 a na základe Správy delegáta začína disciplinárne konanie voči menovanému za HNS voči R - vyhrážanie sa R v stretnutí 6. kola S6V medzi družstvami FK Záhorská Ves a FC Slovan Častá, konaného dňa 30.9.2017, podľa DP čl. 71/1, 3a,b,c. DK žiada menovaného a klub o zaslanie podrobného písomného stanoviska k uvedenému do 10.10.2017. DK zároveň podľa čl. 43/1, 2a a čl. 43/4 DP ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu činnosti až do rozhodnutia DK. (10 €) 10 EUR 07.10.2017 08:16