Disciplinárna komisia
BAv-DK-2017/2018-0010
Uzn. č. 10
TJ Slovan Vištuk - DK na základe Správy delegáta a Zápisu o stretnutí začína disciplinárne konanie voči klubu za HNS člena US Petra KROČKU voči AR1 po stretnutí 4. kola medzi družstvami TJ Slovan Vištuk a Obecný športový klub Láb. Súčasne žiada klub TJ Slovan Vištuk o zaslanie podrobného písomného stanoviska k uvedenému incidentu do 12. 9. 2017 (10 €).
Rozhodnutie: BAv-DK-2017/2018-0010
Klub: TJ Slovan Vištuk
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 16:41
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
TJ Slovan Vištuk - DK na základe Správy delegáta a Zápisu o stretnutí začína disciplinárne konanie voči klubu za HNS člena US Petra KROČKU voči AR1 po stretnutí 4. kola medzi družstvami TJ Slovan Vištuk a Obecný športový klub Láb. Súčasne žiada klub TJ Slovan Vištuk o zaslanie podrobného písomného stanoviska k uvedenému incidentu do 12. 9. 2017 (10 €). 10 EUR 08.09.2017 16:42