Disciplinárna komisia
BAv-DK-2017/2018-0009
Uzn. č. 9
Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1 a čl. 37/3: Peter KOVARÍK 1176173 (S5V - ŠK Gajary) od 4. 9. 2017 (10 €).
Rozhodnutie: BAv-DK-2017/2018-0009
Klub: ŠK Gajary
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 16:40
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1 a čl. 37/3: Peter KOVARÍK 1176173 (S5V - ŠK Gajary) od 4. 9. 2017 (10 €). 10 EUR 08.09.2017 16:41