Disciplinárna komisia
BAv-DK-2016/2017-0127
Uzn. č. 124
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a: Milan Holeš 1174619 (S5V – ŠK Gajary) od 17. 4. 2017 (10 €).
Rozhodnutie: BAv-DK-2016/2017-0127
Klub: ŠK Gajary
Dátum zaevidovania: 21.04.2017 11:43
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a: Milan Holeš 1174619 (S5V – ŠK Gajary) od 17. 4. 2017 (10 €). 10 EUR 21.04.2017 11:43