Disciplinárna komisia
BAv-DK-2016/2017-0093
Uzn. č. 90
Michal Mízner 1177086 (S5V – FC Zohor) – DK obdržala žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárnej sankcie a žiadosť zamieta (10 €).
Rozhodnutie: BAv-DK-2016/2017-0093
Klub: FC Zohor
Dátum zaevidovania: 14.03.2017 14:03
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Michal Mízner 1177086 (S5V – FC Zohor) – DK obdržala žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárnej sankcie a žiadosť zamieta (10 €). 10 EUR 14.03.2017 14:03