Disciplinárna komisia
BAv-DK-2016/2017-0091
Uzn. č. 88
Dušan Čuperka 1087062 (S5V – ŠFK Prenaks Jablonec) – DK obdržala žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárnej sankcie a žiadosť zamieta (10 €).
Rozhodnutie: BAv-DK-2016/2017-0091
Klub: ŠFK Prenaks Jablonec
Dátum zaevidovania: 14.03.2017 14:02
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Dušan Čuperka 1087062 (S5V – ŠFK Prenaks Jablonec) – DK obdržala žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárnej sankcie a žiadosť zamieta (10 €). 10 EUR 14.03.2017 14:02