Disciplinárna komisia
BAv-DK-2016/2017-0090
Uzn. č. 87
Andrej Polakovič 1245183 – rozhodca – DK na základe odstúpenia KRaD ObFZ Bratislava - vidiek za nedostavenie sa na stretnutie udeľuje menovanému DS – pokutu vo výške 30 €, podľa DP čl. 62 a čl.12/1,2.
Rozhodnutie: BAv-DK-2016/2017-0090
Dátum zaevidovania: 31.12.2016 21:08
Stav: Nové