Športovo-technická komisia
BAv-STK-2017/2018-0049
Úhrada zbernej faktúry TJ Záhoran Kostolište
Obdržala potvrdenie o úhrade mesačnej zbernej faktúry za mesiac august od klubu TJ Záhoran Kostolište a konštatuje, že hoci faktúra bola uhradená po splatnosti (14.9.), no pred odohratím majstrovského stretnutia a nedošlo tým k porušeniu SP.
Rozhodnutie: BAv-STK-2017/2018-0049
Dátum zaevidovania: 30.09.2017 10:47
Dátum vyriešenia: 30.09.2017 10:47
Stav: Vyriešené