Športovo-technická komisia
BAv-STK-2017/2018-0003
Výzva na nahlásenie stretnutí mimo ÚHČ
Uzn. č. 3: Žiada FK s družstvami zaradenými v súťažiach S5V a S6V o nahlásenie min. 2 termíny domácich stretnutí, ktoré z dôvodu nedostatku rozhodcov družstvo odohrá mimo ÚHČ (teda v sobotu alebo v nedeľu min. 3 hod. pÚHČ) na emailovú adresu marian.vass@gmail.com. ŠTK bude akceptovať len tie termíny, ktoré budú spĺňať proporcionalitu rozdelenia na všetky kolá. Družstvá, ktorých HČ je v sobotu sú tejto povinnosti zbavené. Termín nahlásenia termínov je do 1. 8. 2017.
Rozhodnutie: BAv-STK-2017/2018-0003
Dátum zaevidovania: 09.07.2017 21:40
Dátum vyriešenia: 09.07.2017 21:40
Stav: Vyriešené