Športovo-technická komisia
BAv-STK-2016/2017-0115
Vyjadrenie FC Slovan Častá k uzn. č. 112
Akceptuje vyjadrenie FC Slovan Častá k uzn. č. 112 (neprevzatie registračných preukazov a nepodpísanie ZoS po stretnutí 13. kola S6V Pernek – Častá).
Rozhodnutie: BAv-STK-2016/2017-0115
Dátum zaevidovania: 20.04.2017 23:20
Dátum vyriešenia: 20.04.2017 23:20
Stav: Vyriešené