Športovo-technická komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
BAv-STK-2017/2018-0119Žiadosť o vyjadrenie OFK Vysoká pri Morave
BAv-STK-2017/2018-0118Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2017/2018-0117Upozornenie FC Malacky
BAv-STK-2017/2018-0116Hráč, ktorý nastúpil bez RP
BAv-STK-2017/2018-0115Nariadenie termínu stretnutia
BAv-STK-2017/2018-0114Vyjadrenie FK Studienka k uzn. č. 111
BAv-STK-2017/2018-0113Hráč, ktorý nastúpil bez RP
BAv-STK-2017/2018-0112Dohoda o zmene termínu stretnutia
BAv-STK-2017/2018-0111Žiadosť o vyjadrenie FK Studienka
BAv-STK-2017/2018-0110Vyjadrenie FK Malé Leváre k uzn. č. 107
BAv-STK-2017/2018-0109Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2017/2018-0108Dohoda o zmene termínu stretnutia
BAv-STK-2017/2018-0107Žiadosť o vyjadrenie FK Malé Leváre
BAv-STK-2017/2018-0106Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2017/2018-0105Dohody o zmene termínu stretnutia
BAv-STK-2017/2018-0104Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2017/2018-0103Žiadosti o zmenu termínu stretnutia
BAv-STK-2017/2018-0102Dohoda o zmene termínu stretnutia
BAv-STK-2017/2018-0101Vyjadrenie FK v Sološnici k uzn. č. 94
BAv-STK-2017/2018-0100Vyjadrenie FK CINEMAX Doľany k uzn. č. 94
BAv-STK-2017/2018-0099Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2017/2018-0098Nariadenie termínu stretnutia
BAv-STK-2017/2018-0097Poplatok za absenciu mládežníckeho družstva
BAv-STK-2017/2018-0096Kontumácia stretnutia Rovinka - V. Leváre (SD4V)
BAv-STK-2017/2018-0095Odhlásenie družstva Sv. Jur B z S5V
BAv-STK-2017/2018-0094Žiadosť o vyjadrenie od Dolian a Sološnice
BAv-STK-2017/2018-0093Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2017/2018-0092Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
BAv-STK-2017/2018-0091Nariadenie termínu stretnutia
BAv-STK-2017/2018-0090Úprava RS ohľadne mládežníckych družstiev
BAv-STK-2017/2018-0089Poplatok za absenciu mládežníckeho družstva
BAv-STK-2017/2018-0088Striedavé štarty hráčov
BAv-STK-2017/2018-0087Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2017/2018-0086Zmena termínu stretnutia
BAv-STK-2017/2018-0085Termín stretnutia Častá - Bernolákovo (SD4V)
BAv-STK-2017/2018-0084Dohody o zmene termínu stretnutia
BAv-STK-2017/2018-0083Odklad 15. kola S5V
BAv-STK-2017/2018-0082Žiadosť o odohranie Pl. Štvrtok - Grinava na UT
BAv-STK-2017/2018-0081Dohody o zmene termínu stretnutia
BAv-STK-2017/2018-0080Zmena HČ družstva ŠK Bernolákovo (SD4V)
BAv-STK-2017/2018-0078Vyjadrenie k uzn. č. 77
BAv-STK-2017/2018-0077Žiadost o vyjadrenie OFK Vysoká p/M
BAv-STK-2017/2018-0076Kontumácia stretnutia Studienka - Vinosady (S6V)
BAv-STK-2017/2018-0075Dohody klubov o zmene termínov stretnutí
BAv-STK-2017/2018-0074Vylúčenie OŠK Láb z SD4V
BAv-STK-2017/2018-0073Kontumácia stretnutia Rovinka - Láb (SD4V)
BAv-STK-2017/2018-0072Nariadené termíny odložených stretnutí
BAv-STK-2017/2018-0071Kontumácia stretnutia Doľany - Pernek (S6V)
BAv-STK-2017/2018-0070Kontumácia stretnutia Modra - Sv. Jur B (S5V)