Športovo-technická komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
BAv-STK-2016/2017-0129Žiadosť o zaslanie potvrdenia o úhrade zbernej faktúry OFK Vysoká pM
BAv-STK-2016/2017-0128Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2016/2017-0127Nariadené zmeny termínov stretnutí
BAv-STK-2016/2017-0126Jednotný termín posledných 3 kôl S5V a S6V
BAv-STK-2016/2017-0125Kontumácia stretnutia S6V Studienka - Malacky
BAv-STK-2016/2017-0124Vyjadrenie FK Záhorská Ves k uzn. č. 122
BAv-STK-2016/2017-0123Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2016/2017-0122Žiadosť o vyjadrenie FK Záhorská Ves
BAv-STK-2016/2017-0121Vyjadrenie ŠK Pl. Štvrtok k uzn. č. 116
BAv-STK-2016/2017-0120Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2016/2017-0119Kontumácie stretnutia S6V Doľany - Vinosady
BAv-STK-2016/2017-0118Kontumácia stretnutia S5V Budmerice - Z. Ves
BAv-STK-2016/2017-0117Kontumácia stretnutia S5V Pl. Štvrtok - Sv. Jur B
BAv-STK-2016/2017-0116Žiadosť o vyjadrenie ŠK Pl. Štvrtok
BAv-STK-2016/2017-0115Vyjadrenie FC Slovan Častá k uzn. č. 112
BAv-STK-2016/2017-0114Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2016/2017-0113Dohoda klubov o zmene termínu stretnutia
BAv-STK-2016/2017-0112Žiadosť o vyjadrenie FC Slovan Častá
BAv-STK-2016/2017-0111Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2016/2017-0110Dohody klubov o zmene termínov
BAv-STK-2016/2017-0109Zmena termínu stretnutia
BAv-STK-2016/2017-0108Vyjadrenie TJ Slovan Vištuk k uzn. č. 102
BAv-STK-2016/2017-0107Vyjadrenie ŠK Sv. Jur k uzn. č. 101
BAv-STK-2016/2017-0106Vyjadrenie FK Borinka k uzn. č. 100
BAv-STK-2016/2017-0105Hráč, ktorý nastúpil bez RP
BAv-STK-2016/2017-0104Dohody o zmene termínov strenutí
BAv-STK-2016/2017-0103Zmeny termínov stretnutí
BAv-STK-2016/2017-0102Žiadosť o vyjadrenie TJ Slovan Vištuk
BAv-STK-2016/2017-0101Žiadosť o vyjadrenie ŠK Sv. Jur
BAv-STK-2016/2017-0100Žiadosť o vyjadrenie FK Borinka
BAv-STK-2016/2017-0099Vyjadrenie CFK Pezinok - Cajla
BAv-STK-2016/2017-0098Hráč, ktorý nastúpil bez RP
BAv-STK-2016/2017-0097Zmeny termínov stretnutí
BAv-STK-2016/2017-0096Žiadosť o vyjadrenie CFK Pezinok - Cajla
BAv-STK-2016/2017-0095Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2016/2017-0094Žiadosti o zmeny termínov stretnutí
BAv-STK-2016/2017-0093Dohody klubov na zmene termínov
BAv-STK-2016/2017-0092Nariadené termíny odložených stretnutí
BAv-STK-2016/2017-0091Hráč, ktorý nastúpil bez RP
BAv-STK-2016/2017-0090Zmeny termínov stretnutí
BAv-STK-2016/2017-0089Zmena termínu Pl. Štvrtok - Jablonec
BAv-STK-2016/2017-0088Zmena HČ FC Zohor (SD4V)
BAv-STK-2016/2017-0087Odhlásenie ŠK Závod z SD4V
BAv-STK-2016/2017-0086Odhlásenie družstva FC Suchohrad (S6V)
BAv-STK-2016/2017-0085Zmeny HČ pre jarnú časť
BAv-STK-2016/2017-0084Zmena HČ pre jarnú časť
BAv-STK-2016/2017-0083Zmena termínu stretnutia Doľany - Vinosady (S6V)
BAv-STK-2016/2017-0082Nariadenie o zmene termínu stretnutia
BAv-STK-2016/2017-0081Žiadosť o striedavý štart hráča (u mládeže)
BAv-STK-2016/2017-0080Nariadenie zmeny termínu