Rozhodnutia
BAv-STK-2017/2018-0072Nariadené termíny odložených stretnutí
BAv-STK-2017/2018-0071Kontumácia stretnutia Doľany - Pernek (S6V)
BAv-STK-2017/2018-0070Kontumácia stretnutia Modra - Sv. Jur B (S5V)
BAv-STK-2017/2018-0069Kontumácia stretnutia Láb - Kráľová p/S
BAv-STK-2017/2018-0068Odstúpenie R Michala Tomana na DK
BAv-STK-2017/2018-0067Odstúpenie kluby Láb a Kráľová p/S na DK
BAv-STK-2017/2018-0066Kontumácia stretnutia Bernolákovo - Láb (SD4V)
BAv-STK-2017/2018-0065Kontumácia stretnutia M. Leváre - Sološnica (S6V)
BAv-STK-2017/2018-0064Žiadosť o vyjadrenia k stretnutiu Láb - Kráľová pS
BAv-STK-2017/2018-0063Hráč, ktorý nastúpil bez RP
BAv-STK-2017/2018-0062Vyjadrenie TJ Slávia Ekonóm BA k uzn. č. 57
BAv-STK-2017/2018-0061Námietka voči štartu hráča Š. Mizeru
BAv-STK-2017/2018-0060Hráč, ktorý nastúpil bez RP
BAv-STK-2017/2018-0059Nariadené termíny stretnutí
BAv-STK-2017/2018-0058Kontumácia stretnutia Pernek - Sološnica
BAv-STK-2017/2018-0057Žiadosť o vyjadrenie TJ Slávia Ekonňom BA
BAv-STK-2017/2018-0056Žiadosť o vyjadrenie TJ Slovan Vištuk
BAv-STK-2017/2018-0055Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2017/2018-0054Obrátené poradie Pl. MIkuláš - Vištuk
BAv-STK-2017/2018-0053Dohoda o zmene termínu stretnutia
BAv-STK-2017/2018-0052Žiadosti o zmeny termínov stretnutí
BAv-STK-2017/2018-0051Kontumácia Ekonóm - V. Leváre (SD4V)
BAv-STK-2017/2018-0050Vyjadrenie Z. Vsi k uzn. č. 43
BAv-STK-2017/2018-0049Úhrada zbernej faktúry TJ Záhoran Kostolište
BAv-STK-2017/2018-0048Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2017/2018-0047Zmena termínu stretnutia Vištuk - Modra (S5V)
BAv-STK-2017/2018-0046Kontumácia Rovinka - Častá (SD4V)
BAv-STK-2017/2018-0045Kontumácia Doľany - Z. Ves (S6V)
BAv-STK-2017/2018-0044Odhlásenie ŠK Gajary z S5V
BAv-STK-2017/2018-0043Žiadosť o vyjadrenie FK Z. Ves k zapríčineniu neskorého začiatku stretnutia
BAv-STK-2017/2018-0042Žiadosť o zaslanie potvrdenia o úhrade mesačnej zbernej faktúry od TJ Záhoran Kostolište
BAv-STK-2017/2018-0041Vyjadrenie FC Malacky k uzn. č. 34
BAv-STK-2017/2018-0040Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2017/2018-0039Prekladanie stretnutí z 8.10. bez poplatku
BAv-STK-2017/2018-0038Termín stretnutia Budmerice - Bernolákovo (SD4V)
BAv-STK-2017/2018-0037Termíny stretnutí odložených pre nespôsobilú HP
BAv-STK-2017/2018-0036Kontumácia stretnutia Pl. Mikuláš - Gajary
BAv-STK-2017/2018-0035Zmena termínu stretnutia Stupava - Doľany (S5V)
BAv-STK-2017/2018-0034Žiadosť o vyjadrenie FC Malacky k poškodeniu dverí v Perneku
BAv-STK-2017/2018-0033Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2017/2018-0032Odstúpenie na DK za neplnenie uzn. č. 15
BAv-STK-2017/2018-0031Zamietnutia žiadosti o zmenu termínu stretnutia Vinosady - Pernek
BAv-STK-2017/2018-0030Zmeny termínov stretnutí
BAv-STK-2017/2018-0029Žiadosť OŠK Láb o odohratie stretnutí v obrátenom poradí
BAv-STK-2017/2018-0028Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2017/2018-0027Kluby opakovane bez HU a/lebo vedúceho
BAv-STK-2017/2018-0026Domáce kluby bez zdravotníka
BAv-STK-2017/2018-0025Kontumácia stretnutia Dubová - Vysoká (S6V)
BAv-STK-2017/2018-0024Obrátené poradie Budmerice - Kráľová (SD4V)
BAv-STK-2017/2018-0023Hráči, ktorí nastúpili bez RP