Športovo-technická komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
BAv-STK-2016/2017-0091Hráč, ktorý nastúpil bez RP
BAv-STK-2016/2017-0090Zmeny termínov stretnutí
BAv-STK-2016/2017-0089Zmena termínu Pl. Štvrtok - Jablonec
BAv-STK-2016/2017-0088Zmena HČ FC Zohor (SD4V)
BAv-STK-2016/2017-0087Odhlásenie ŠK Závod z SD4V
BAv-STK-2016/2017-0086Odhlásenie družstva FC Suchohrad (S6V)
BAv-STK-2016/2017-0085Zmeny HČ pre jarnú časť
BAv-STK-2016/2017-0084Zmena HČ pre jarnú časť
BAv-STK-2016/2017-0083Zmena termínu stretnutia Doľany - Vinosady (S6V)
BAv-STK-2016/2017-0082Nariadenie o zmene termínu stretnutia
BAv-STK-2016/2017-0081Žiadosť o striedavý štart hráča (u mládeže)
BAv-STK-2016/2017-0080Nariadenie zmeny termínu
BAv-STK-2016/2017-0079Nariadené zmeny termínov stretnutí
BAv-STK-2016/2017-0078Vyjadrenie FC Suchohrad
BAv-STK-2016/2017-0077Vyjadrenie ŠK Pl. Štvrtok
BAv-STK-2016/2017-0076Kontumácia SD4V Zohor - Doľany
BAv-STK-2016/2017-0075Kontumácia S6V Vysoká - Rohožník B
BAv-STK-2016/2017-0074Termín stretnutia SD4V V. Leváre - Z. Ves
BAv-STK-2016/2017-0073Termín stretnutia SD4V Borinka - Zohor
BAv-STK-2016/2017-0072Hráč, ktorý nastúpil bez RP
BAv-STK-2016/2017-0071Žiadosť o vyjadrenie FC Suchohrad
BAv-STK-2016/2017-0070Žiadosť o vyjadrenie ŠK Pl. Štvrtok
BAv-STK-2016/2017-0069Zmena termínu Doľany - Ivanka (SD4V)
BAv-STK-2016/2017-0068Dôslednosť pri vypĺňaní nominácií družstiev
BAv-STK-2016/2017-0067Kontumácia S6V M. Leváre - Pernek
BAv-STK-2016/2017-0066Podmienky štartu 18-ročných hráčov v kategórii muži
BAv-STK-2016/2017-0065Zmena termínu S6V Malacky B - M. Leváre
BAv-STK-2016/2017-0064Zamietnutie žiadosti o zmenu termínu
BAv-STK-2016/2017-0063Preloženie stretnutia SD4V Most p/B - Z. Ves
BAv-STK-2016/2017-0062Podnet TJ NV Pernek
BAv-STK-2016/2017-0061Kontumácia SD4V Bernolákovo - Závod
BAv-STK-2016/2017-0060Hráči nastupujúci bez RP
BAv-STK-2016/2017-0059Zmena termínu Doľany - Ivanka (SD4V)
BAv-STK-2016/2017-0058Zmena termínu Z. Ves - Bernolákovo (SD4V)
BAv-STK-2016/2017-0057Vyjadrenia k uzn. č. 54
BAv-STK-2016/2017-0056Kontumácia S6V Studienka - Častá
BAv-STK-2016/2017-0055Dohody o zmene termínov stretnutí
BAv-STK-2016/2017-0054Žiadosť o vyjadrenie Z. Vsi
BAv-STK-2016/2017-0053Zmena termínov stretnutí SD4V
BAv-STK-2016/2017-0052Nový termín Doľany - Most pB
BAv-STK-2016/2017-0051Upozornenie v prípade nastúpenia hráča bez RP
BAv-STK-2016/2017-0050Hráč nastupujúci bez RP
BAv-STK-2016/2017-0049Vyjadrenie k uzn. č. 43
BAv-STK-2016/2017-0048Vyjadrenie k uzn. č. 42
BAv-STK-2016/2017-0047Kontumácia SD4V Borinka - Z. Ves
BAv-STK-2016/2017-0046Zmena termínov stretnutí SD4V
BAv-STK-2016/2017-0045Upozornenie v prípade nastúpenia hráča bez RP
BAv-STK-2016/2017-0044Hráči nastupujúci na RP
BAv-STK-2016/2017-0043Žiadosť o vyjadrenie ŠK Závod
BAv-STK-2016/2017-0042Žiadosť o vyjadrenie FC Slovan Častá