Športovo-technická komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
BAv-STK-2016/2017-0115Vyjadrenie FC Slovan Častá k uzn. č. 112
BAv-STK-2016/2017-0114Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2016/2017-0113Dohoda klubov o zmene termínu stretnutia
BAv-STK-2016/2017-0112Žiadosť o vyjadrenie FC Slovan Častá
BAv-STK-2016/2017-0111Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2016/2017-0110Dohody klubov o zmene termínov
BAv-STK-2016/2017-0109Zmena termínu stretnutia
BAv-STK-2016/2017-0108Vyjadrenie TJ Slovan Vištuk k uzn. č. 102
BAv-STK-2016/2017-0107Vyjadrenie ŠK Sv. Jur k uzn. č. 101
BAv-STK-2016/2017-0106Vyjadrenie FK Borinka k uzn. č. 100
BAv-STK-2016/2017-0105Hráč, ktorý nastúpil bez RP
BAv-STK-2016/2017-0104Dohody o zmene termínov strenutí
BAv-STK-2016/2017-0103Zmeny termínov stretnutí
BAv-STK-2016/2017-0102Žiadosť o vyjadrenie TJ Slovan Vištuk
BAv-STK-2016/2017-0101Žiadosť o vyjadrenie ŠK Sv. Jur
BAv-STK-2016/2017-0100Žiadosť o vyjadrenie FK Borinka
BAv-STK-2016/2017-0099Vyjadrenie CFK Pezinok - Cajla
BAv-STK-2016/2017-0098Hráč, ktorý nastúpil bez RP
BAv-STK-2016/2017-0097Zmeny termínov stretnutí
BAv-STK-2016/2017-0096Žiadosť o vyjadrenie CFK Pezinok - Cajla
BAv-STK-2016/2017-0095Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2016/2017-0094Žiadosti o zmeny termínov stretnutí
BAv-STK-2016/2017-0093Dohody klubov na zmene termínov
BAv-STK-2016/2017-0092Nariadené termíny odložených stretnutí
BAv-STK-2016/2017-0091Hráč, ktorý nastúpil bez RP
BAv-STK-2016/2017-0090Zmeny termínov stretnutí
BAv-STK-2016/2017-0089Zmena termínu Pl. Štvrtok - Jablonec
BAv-STK-2016/2017-0088Zmena HČ FC Zohor (SD4V)
BAv-STK-2016/2017-0087Odhlásenie ŠK Závod z SD4V
BAv-STK-2016/2017-0086Odhlásenie družstva FC Suchohrad (S6V)
BAv-STK-2016/2017-0085Zmeny HČ pre jarnú časť
BAv-STK-2016/2017-0084Zmena HČ pre jarnú časť
BAv-STK-2016/2017-0083Zmena termínu stretnutia Doľany - Vinosady (S6V)
BAv-STK-2016/2017-0082Nariadenie o zmene termínu stretnutia
BAv-STK-2016/2017-0081Žiadosť o striedavý štart hráča (u mládeže)
BAv-STK-2016/2017-0080Nariadenie zmeny termínu
BAv-STK-2016/2017-0079Nariadené zmeny termínov stretnutí
BAv-STK-2016/2017-0078Vyjadrenie FC Suchohrad
BAv-STK-2016/2017-0077Vyjadrenie ŠK Pl. Štvrtok
BAv-STK-2016/2017-0076Kontumácia SD4V Zohor - Doľany
BAv-STK-2016/2017-0075Kontumácia S6V Vysoká - Rohožník B
BAv-STK-2016/2017-0074Termín stretnutia SD4V V. Leváre - Z. Ves
BAv-STK-2016/2017-0073Termín stretnutia SD4V Borinka - Zohor
BAv-STK-2016/2017-0072Hráč, ktorý nastúpil bez RP
BAv-STK-2016/2017-0071Žiadosť o vyjadrenie FC Suchohrad
BAv-STK-2016/2017-0070Žiadosť o vyjadrenie ŠK Pl. Štvrtok
BAv-STK-2016/2017-0069Zmena termínu Doľany - Ivanka (SD4V)
BAv-STK-2016/2017-0068Dôslednosť pri vypĺňaní nominácií družstiev
BAv-STK-2016/2017-0067Kontumácia S6V M. Leváre - Pernek
BAv-STK-2016/2017-0066Podmienky štartu 18-ročných hráčov v kategórii muži