Rozhodnutia
BAv-STK-2017/2018-0050Vyjadrenie Z. Vsy k uzn. č. 43
BAv-STK-2017/2018-0049Úhrada zbernej faktúry TJ Záhoran Kostolište
BAv-STK-2017/2018-0048Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2017/2018-0047Zmena termínu stretnutia Vištuk - Modra (S5V)
BAv-STK-2017/2018-0046Kontumácia Rovinka - Častá (SD4V)
BAv-STK-2017/2018-0045Kontumácia Doľany - Z. Ves (S6V)
BAv-STK-2017/2018-0044Odhlásenie ŠK Gajary z S5V
BAv-STK-2017/2018-0043Žiadosť o vyjadrenie FK Z. Ves k zapríčineniu neskorého začiatku stretnutia
BAv-STK-2017/2018-0042Žiadosť o zaslanie potvrdenia o úhrade mesačnej zbernej faktúry od TJ Záhoran Kostolište
BAv-STK-2017/2018-0041Vyjadrenie FC Malacky k uzn. č. 34
BAv-STK-2017/2018-0040Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2017/2018-0039Prekladanie stretnutí z 8.10. bez poplatku
BAv-STK-2017/2018-0038Termín stretnutia Budmerice - Bernolákovo (SD4V)
BAv-STK-2017/2018-0037Termíny stretnutí odložených pre nespôsobilú HP
BAv-STK-2017/2018-0036Kontumácia stretnutia Pl. Mikuláš - Gajary
BAv-STK-2017/2018-0035Zmena termínu stretnutia Stupava - Doľany (S5V)
BAv-STK-2017/2018-0034Žiadosť o vyjadrenie FC Malacky k poškodeniu dverí v Perneku
BAv-STK-2017/2018-0033Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2017/2018-0032Odstúpenie na DK za neplnenie uzn. č. 15
BAv-STK-2017/2018-0031Zamietnutia žiadosti o zmenu termínu stretnutia Vinosady - Pernek
BAv-STK-2017/2018-0030Zmeny termínov stretnutí
BAv-STK-2017/2018-0029Žiadosť OŠK Láb o odohratie stretnutí v obrátenom poradí
BAv-STK-2017/2018-0028Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2017/2018-0027Kluby opakovane bez HU a/lebo vedúceho
BAv-STK-2017/2018-0026Domáce kluby bez zdravotníka
BAv-STK-2017/2018-0025Kontumácia stretnutia Dubová - Vysoká (S6V)
BAv-STK-2017/2018-0024Obrátené poradie Budmerice - Kráľová (SD4V)
BAv-STK-2017/2018-0023Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2017/2018-0022Kluby bez HU a/lebo vedúceho
BAv-STK-2017/2018-0021Kontumácia Studienka - Častá
BAv-STK-2017/2018-0020Zmena termínu stretnutia Most - Ekonóm
BAv-STK-2017/2018-0019Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2017/2018-0018Odhlásenie Dolian z SD4V
BAv-STK-2017/2018-0017Podpisovanie ZoS
BAv-STK-2017/2018-0016Ostaršenie pre 18-ročného
BAv-STK-2017/2018-0015Výzva na zaregistrovanie rolí v ISSF
BAv-STK-2017/2018-0014Spoločné družstvo Budmerice (s Vištukom pre SD4V)
BAv-STK-2017/2018-0013Obmedzenie ohľadne stretnutí presunutých mimo ÚHČ
BAv-STK-2017/2018-0012Stretnutia presunuté mimo ÚHČ
BAv-STK-2017/2018-0011Zmena termínu stretnutia
BAv-STK-2017/2018-0010Sv. Jur - stretnutia v obrátenom poradí
BAv-STK-2017/2018-0009Zmeny termínov stretnutí
BAv-STK-2017/2018-0008Rekonštrukcia štadióna v Lábe
BAv-STK-2017/2018-0007Zmena HČ družstva Bernolákovo (SD4V)
BAv-STK-2017/2018-0006Max. počet striedajúcich hráčov
BAv-STK-2017/2018-0005Aktív klubov ObFZ BA-vidiek
BAv-STK-2017/2018-0004Úprava termínovej listiny
BAv-STK-2017/2018-0003Výzva na nahlásenie stretnutí mimo ÚHČ
BAv-STK-2017/2018-0002Prihlásené družstvá a ich žrebovacie čísla
BAv-STK-2017/2018-0001Termíny začiatkov súťaží