Komisia mládeže
BAv-KM-2017/2018-0018
oznam
KM ObFZ Bratislava berie na vedomie oznam FK Jabloňové.
Rozhodnutie: BAv-KM-2017/2018-0018
Klub: FK Jablonové
Dátum zaevidovania: 06.09.2017 09:37
Dátum vyriešenia: 06.09.2017 09:37
Stav: Vyriešené