Komisia mládeže
BAv-KM-2017/2018-0017
zmena
KM ObFZ Bratislava všeobecný podnet FK Studienka ohľadne zmeny termínu stretnutia prípravky U11 zamieta. Dôvod: a/ súťaže prípraviek spadajú do kompetencie KM BFZ, ktorá riadi súťaže prípraviek b/ podnet nespĺňa náležitosti RS č.3.4 / lehota kratšia ako 10 dní / c/ navrhovaný termín dohrávky stretnutia 14.8. už uplynul
Rozhodnutie: BAv-KM-2017/2018-0017
Klub: FK Studienka
Dátum zaevidovania: 31.08.2017 15:32
Dátum vyriešenia: 31.08.2017 15:33
Stav: Vyriešené