Komisia mládeže
BAv-KM-2016/2017-0040
vylúčenie zo súťaže
Vylúčenie zo súťaže MZV: družstvo mladších žiakov FK Jabloňové podľa SP čl.12/1 ( zapríčinenie 3 kontumácii stretnutia v priebehu jedného súťažného ročníka - 5.kolo, 9.kolo, 15.kolo ). V súlade s RS čl.3.6 bude FK Jabloňové do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadkova pokuta 200 EURO. Podľa SP čl.12/2 sa rušia / anulujú / všetky výsledky družstva FK Jabloňové.
Rozhodnutie: BAv-KM-2016/2017-0040
Dátum zaevidovania: 16.04.2017 09:08
Dátum vyriešenia: 16.04.2017 09:10
Stav: Vyriešené
POKUTY