Komisia mládeže
BAv-KM-2016/2017-0039
kontumácia
MZV - 15.kolo: ŠK Lozorno - FK Jabloňové 3 : 0 k / SP čl.82/1b - nenastúpenie na majstrovské stretnutie /. FK Jabloňové bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadkova pokuta 100 EUR / RS čl.3.5 /
Rozhodnutie: BAv-KM-2016/2017-0039
Dátum zaevidovania: 16.04.2017 08:53
Dátum vyriešenia: 16.04.2017 08:54
Stav: Vyriešené
POKUTY