Komisia mládeže
BAv-KM-2016/2017-0038
zmena
Stretnutie 15.kola súťaže SZV U15 FC Rohožník - ŠK Báhoň sa odohrá 13.4. o 17.00 hod. FC Rohožník bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20 Euro / RS čl.3.4 /
Rozhodnutie: BAv-KM-2016/2017-0038
Klub: FC Rohožník
Dátum zaevidovania: 12.04.2017 07:49
Dátum vyriešenia: 12.04.2017 07:50
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
zmena termínu stretnutia 20 EUR 12.04.2017 07:50