Komisia mládeže
Tajomníci
Rozhodnutia
BAv-KM-2017/2018-0094zmena hracej plochy
BAv-KM-2017/2018-0091zmena hracej plochy
BAv-KM-2017/2018-0089zmena hracej plochy
BAv-KM-2017/2018-0087odhlásenie družstva zo súťaže
BAv-KM-2017/2018-0078zmena hracej plochy
BAv-KM-2017/2018-0077zmena hracej plochy
BAv-KM-2017/2018-0073zmena hracieho času
BAv-KM-2017/2018-0070zmena hracieho času
BAv-KM-2017/2018-0068zmena hracieho času
BAv-KM-2017/2018-0065odhlásenie zo súťaže
BAv-KM-2017/2018-0064zmena hracieho času
BAv-KM-2017/2018-0063zmena hracieho času
BAv-KM-2017/2018-0058žiadosť o zmenu termínu stretnutia