Komisia mládeže
Tajomníci
Rozhodnutia
BAv-KM-2016/2017-0045neodohraté stretnutie
BAv-KM-2016/2017-0043zmena hracieho času
BAv-KM-2016/2017-0042zmena hracieho času
BAv-KM-2016/2017-0041zmena hracieho času
BAv-KM-2016/2017-0040vylúčenie zo súťaže
BAv-KM-2016/2017-0033zmena hracieho času
BAv-KM-2016/2017-0029zmena hracieho dňa
BAv-KM-2016/2017-0024zmena hracieho času
BAv-KM-2016/2017-0023zmena hracieho času
BAv-KM-2016/2017-0020zmena hracieho dňa a času
BAv-KM-2016/2017-0010zmena hracieho dňa a času
BAv-KM-2016/2017-0009zmena hracieho času
BAv-KM-2016/2017-0008zmena ihriska
BAv-KM-2016/2017-0007zmena ihriska
BAv-KM-2016/2017-0006zmena hracieho času
BAv-KM-2016/2017-0005zmena hracieho času
BAv-KM-2016/2017-0003zmena hracieho dňa a času