Komisia mládeže
Tajomníci
Rozhodnutia
BAv-KM-2017/2018-0058žiadosť o zmenu termínu stretnutia
BAv-KM-2017/2018-0047ZHL prípravky
BAv-KM-2017/2018-0046ZHL prípravky
BAv-KM-2017/2018-0043ZHL prípravky
BAv-KM-2017/2018-0042ZHL prípravky
BAv-KM-2017/2018-0041ZHL - prípravky
BAv-KM-2017/2018-0040ZHL - prípravky
BAv-KM-2017/2018-0039zmena hracieho času
BAv-KM-2017/2018-0038ZHL - prípravky
BAv-KM-2017/2018-0037ZHL - prípravky
BAv-KM-2017/2018-0036zmena hracieho času
BAv-KM-2017/2018-0033ZHL prípravky
BAv-KM-2017/2018-0030doplnenie výsledku
BAv-KM-2017/2018-0028zmena hracieho času
BAv-KM-2017/2018-0027odhlásenie družstva zo súťaže
BAv-KM-2017/2018-0025zmena termínu stretnutia
BAv-KM-2017/2018-0024zmena hracieho času
BAv-KM-2017/2018-0020zmena hracieho času
BAv-KM-2017/2018-0016odhlásenie družstva zo súťaže
BAv-KM-2017/2018-0015zmena termínu stretnutia