Komisia rozhodcov
BAv-KR-2016/2017-0002
uznesenie
Komisia rozhodcov a delegátov na základe analýzy videozáznamu konštatovala, že ani z videozáznamu nebolo možné posúdiť situáciu v 28´ , či hráč H bol hráčom mimo hry alebo nie. V situácii v 78´ dosiahli hráči hostí gól z PMH a AR2 mal tústo skutočnosť signalizovať R.R zo svojho postavenia nemohol danú situáciu posúdiť.. Vzhľadom na posúdenie bodov 2 a 3 pokladá komisia sťažnosť za opodstatnenú. Voči AR2 prijala opatrenia v súlade s internými pravidlami.
Rozhodnutie: BAv-KR-2016/2017-0002
Klub: FK CINEMAX Doľany
Dátum zaevidovania: 27.12.2016 11:27
Dátum vyriešenia: 16.05.2017 12:38
Stav: Vyriešené