Komisia rozhodcov
BAv-KR-2016/2017-0001
Vetovanie
Podanie nespĺňa náležitosti podľa RS čl.8, 8.1
Rozhodnutie: BAv-KR-2016/2017-0001
Klub: OFK Vysoká pri Morave
Dátum zaevidovania: 09.11.2016 17:36
Dátum vyriešenia: 09.11.2016 17:36
Stav: Vyriešené