Live center
12.08.2018 17:30   o 23d1h17m35s
12.08.2018 17:30   o 23d1h17m35s
12.08.2018 17:30   o 23d1h17m35s
12.08.2018 17:30   o 23d1h17m35s
12.08.2018 17:30   o 23d1h17m35s
12.08.2018 17:30   o 23d1h17m35s
19.08.2018 17:00   o 30d47m35s
19.08.2018 17:00   o 30d47m35s
19.08.2018 17:00   o 30d47m35s
19.08.2018 17:00   o 30d47m35s
19.08.2018 17:00   o 30d47m35s
19.08.2018 17:00   o 30d47m35s
19.08.2018 17:00   o 30d47m35s
25.08.2018 00:00   o 1mes4d7h47m35s
25.08.2018 09:00   o 1mes4d16h47m35s
25.08.2018 09:30   o 1mes4d17h17m35s
25.08.2018 10:00   o 1mes4d17h47m35s
25.08.2018 14:00   o 1mes4d21h47m35s
26.08.2018 10:00   o 1mes5d17h47m35s
12.08.2018 17:30   o 23d1h17m35s
12.08.2018 17:30   o 23d1h17m35s
12.08.2018 17:30   o 23d1h17m35s
12.08.2018 17:30   o 23d1h17m35s
12.08.2018 17:30   o 23d1h17m35s
12.08.2018 17:30   o 23d1h17m35s
19.08.2018 17:00   o 30d47m35s
19.08.2018 17:00   o 30d47m35s
19.08.2018 17:00   o 30d47m35s
19.08.2018 17:00   o 30d47m35s
19.08.2018 17:00   o 30d47m35s
19.08.2018 17:00   o 30d47m35s
19.08.2018 17:00   o 30d47m35s
26.08.2018 10:00   o 1mes5d17h47m35s
25.08.2018 00:00   o 1mes4d7h47m35s
25.08.2018 09:00   o 1mes4d16h47m35s
25.08.2018 09:30   o 1mes4d17h17m35s
25.08.2018 10:00   o 1mes4d17h47m35s
25.08.2018 14:00   o 1mes4d21h47m35s
20.07.2018
Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 21. - 22. 7. 2018 č. 1
19.07.2018
Správa z ISSF pre všetkých členov (19. 7. 11.25)
18.07.2018
Obsadenie R a DS – PR BFZ 21. - 25. 7. 2018 č. 1
03.07.2018
Správa z ISSF pre všetkých členov SFZ (3. 7. 14.30)
02.07.2018
Správa z ISSF pre klubových manažérov (2. 7. 19.06) a Správa z ISSF pre klubových manažérov (3. 7. 16.27)
Súťaže
Komisie
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
BAv-KM-2018/2019-0003zmena poradia stretnutí
BAv-KM-2018/2019-0002zmena poradia stretnutí
BAv-KM-2018/2019-0001kolízia stretnutí
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Správy