13.08.2017 17:30   o 23d 21h 6m 35s
13.08.2017 17:30   o 23d 21h 6m 35s
13.08.2017 17:30   o 23d 21h 6m 35s
13.08.2017 17:30   o 23d 21h 6m 35s
13.08.2017 17:30   o 23d 21h 6m 35s
19.08.2017 17:00   o 29d 20h 36m 35s
20.08.2017 17:00   o 30d 20h 36m 35s
20.08.2017 17:00   o 30d 20h 36m 35s
20.08.2017 17:00   o 30d 20h 36m 35s
20.08.2017 17:00   o 30d 20h 36m 35s
20.08.2017 17:00   o 30d 20h 36m 35s
26.08.2017 09:30   o 1mes 5d 13h 6m 35s
26.08.2017 09:30   o 1mes 5d 13h 6m 35s
26.08.2017 10:00   o 1mes 5d 13h 36m 35s
26.08.2017 10:00   o 1mes 5d 13h 36m 35s
26.08.2017 10:00   o 1mes 5d 13h 36m 35s
26.08.2017 10:00   o 1mes 5d 13h 36m 35s
26.08.2017 10:00   o 1mes 5d 13h 36m 35s
13.08.2017 17:30   o 23d 21h 6m 35s
13.08.2017 17:30   o 23d 21h 6m 35s
13.08.2017 17:30   o 23d 21h 6m 35s
13.08.2017 17:30   o 23d 21h 6m 35s
13.08.2017 17:30   o 23d 21h 6m 35s
19.08.2017 17:00   o 29d 20h 36m 35s
20.08.2017 17:00   o 30d 20h 36m 35s
20.08.2017 17:00   o 30d 20h 36m 35s
20.08.2017 17:00   o 30d 20h 36m 35s
20.08.2017 17:00   o 30d 20h 36m 35s
20.08.2017 17:00   o 30d 20h 36m 35s
26.08.2017 10:00   o 1mes 5d 13h 36m 35s
26.08.2017 10:00   o 1mes 5d 13h 36m 35s
26.08.2017 09:30   o 1mes 5d 13h 6m 35s
26.08.2017 09:30   o 1mes 5d 13h 6m 35s
26.08.2017 10:00   o 1mes 5d 13h 36m 35s
26.08.2017 10:00   o 1mes 5d 13h 36m 35s
26.08.2017 10:00   o 1mes 5d 13h 36m 35s
20.07.2017
Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ  22. 7. - 2. 8. 2017 č. 1 - Súťaže riadené SFZ
20.07.2017
Zápisnica zo zasadnutia VV ObFZ Bratislava-vidiek konaného 18. júla 2017 o 17.00 h
19.07.2017
OZNAM pre funkcionárov FK ObFZ Bratislava–vidiek – predsezónny AKTÍV ŠTK ObFZ - TERMÍN
19.07.2017
Dôležité oznamy zo SFZ v plnom znení, ako prišli zo SFZ
19.07.2017
OZNAM zo SFZ v plnom znení pre SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ
Regionálne správy
Správy
Komisie
BAv-STK-2017/2018-0003Výzva na nahlásenie stretnutí mimo ÚHČ
BAv-STK-2017/2018-0002Prihlásené družstvá a ich žrebovacie čísla
BAv-STK-2017/2018-0001Termíny začiatkov súťaží
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Súťaže